Telefon og e-post
Etternavn     Fornavn     Tittel     Avdeling                  Telefon     MSG_ MOBILE     Vcard
Abrahamsen
Ranveig
Ansatt
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Ranveig Abrahamsen vCard
Bakken
Nina Nobella
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Nina Nobella Bakken vCard
Bodin
Marie
Sosialkurator
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Marie Bodin vCard
Frigstad
Kirsten
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Kirsten Frigstad vCard
Gotten
Anne Karin
Ansatt
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Anne Karin Gotten vCard
Hansen
Ann Karin
Ansatt
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Ann Karin Hansen vCard
Hodøl
Elin Kristin Svoren
Sosionom
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Elin Kristin Svoren Hodøl vCard
Johansen
Anne-Mari
sosionom
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Anne-Mari Johansen vCard
Langeland
Ellen
Sosionom
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Ellen Langeland vCard
Olsen
Ole
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Ole Olsen vCard
Omdal
Lillian Vik
Miljøarbeider
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Lillian Vik Omdal vCard
Perez
Tonje
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Tonje Perez vCard
Pettersen
Irene Haugen
Sosionom
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Irene Haugen Pettersen vCard
Ravnevand
Silje Homme
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Silje Homme Ravnevand vCard
Stenjor
May Britt
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
May Britt Stenjor vCard
Stockwell
Trine
Kontaktperson
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Trine Stockwell vCard
Taraldsen
Mary Ann
Ansatt
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Mary Ann Taraldsen vCard
Tharaldsen
Eva
Ansatt
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Eva Tharaldsen vCard
Tønnessen
Cecilie Grande
Ansatt
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Cecilie Grande Tønnessen vCard
Vennesland
Line Kysnes
Ansatt
Barn og familie - barnevern
38 15 23 23
Line Kysnes Vennesland vCard
Aslaksen
Torunn
FAGARBEIDER
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Torunn Aslaksen vCard
Berge
Tone Kristin
Miljøterapaut
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Tone Kristin Berge vCard
Castle
Yngvild H
Helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Yngvild H Castle vCard
Haaland
Wenche
Jordmor
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Wenche Haaland vCard
Hamre
Trine
Helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Trine Hamre vCard
Hovland
Sølvi Qvale
helsesøster/jordmor
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Sølvi Qvale Hovland vCard
Isaksen
Anne Grete
Sekretær
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Anne Grete Isaksen vCard
Jacobsen
Caroline
Ansatt
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Caroline Jacobsen vCard
Jæger
Berit Helene V
Helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Berit Helene V Jæger vCard
Jørlo
Eli Christine
fysioterapeut
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Eli Christine Jørlo vCard
Kjær
Kirsten Ånonsen
Spesialpedagog
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Kirsten Ånonsen Kjær vCard
Konst
Målfrid
Fysioterapeut
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Målfrid Konst vCard
Løland
Janet I Ljosland
spesialpedagog
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Janet I Ljosland Løland vCard
Løyning
Tove Dovland
Familieveileder
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Tove Dovland Løyning vCard
Michaelsen
Kari Mygland
helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Kari Mygland Michaelsen vCard
Monslaup
Grete Lindland
Spesialpedagog spesialpedagogisk team
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Grete Lindland Monslaup vCard
Nilsen
Merete
Helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Merete Nilsen vCard
Nordvold
Jorunn Erikstein
Jordmor
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Jorunn Erikstein Nordvold vCard
Nygaard
Berit
Ansatt
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Berit Nygaard vCard
Nystøl
Inger Margrethe
Ansatt
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Inger Margrethe Nystøl vCard
Omdal
Anne Turid
Spesialhjelpepleier/sekretær
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Anne Turid Omdal vCard
Omdal
Marit
helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Marit Omdal vCard
Osmundsen
Elin Karlsen
Ledende helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Elin Karlsen Osmundsen vCard
Pedersen
Sandra J
Sekretær
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Sandra J Pedersen vCard
Ramberg
Marit
Ansatt
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Marit Ramberg vCard
Stapnes
Anita
spesial pedagog
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Anita Stapnes vCard
Stormo
Hilde
Sekretær
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Hilde Stormo vCard
Vatne
Margrethe Nesbu
Helsesøster
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Margrethe Nesbu Vatne vCard
Voreland
Hilde
sykepleier
Barn og familie - felles
38 15 23 23
Hilde Voreland vCard
Bergstøl
Else Marie
Ansatt
Barn og Familie - Støttekontakt og avlastning
Else Marie Bergstøl vCard
Hagen
Linda
Ansatt
Barn og Familie - Støttekontakt og avlastning
Linda Hagen vCard
Hodnemyr
Anne-Cathrine
Enhetsleder
Barn og familie
38 15 23 23
Anne-Cathrine Hodnemyr vCard
Spikkeland
Janne
Ansatt
Barnestua barnehage ans
38 15 92 37
Janne Spikkeland vCard
Kjær
Lene
Barnevern
Lene Kjær vCard
Andersen
Tor
Bibliotekar 1
Bibliotek
38 13 73 00
Tor Andersen vCard
Bentsen
Anne Kjersti
Biblioteksjef
Bibliotek
38 13 73 00
Anne Kjersti Bentsen vCard
Sagedal
Ann Cathrine
sekretær
Bibliotek
38 13 73 00
Ann Cathrine Sagedal vCard
Usterud
Jannicke
Sekretær
Bibliotek
38 13 73 00
Jannicke Usterud vCard
Sørensen
Gry Lægraid
Fagansvarlig bolig.
Boligtjenester ans
Gry Lægraid Sørensen vCard
Almedal
Hilde Urdal
RENHOLDSOPRATØR
Byggforvaltning adm.
38 13 72 00
Hilde Urdal Almedal vCard
Hadland
Wenche
Leder
Byggforvaltning adm.
38 13 72 00
Wenche Hadland vCard
Lund
Reidun Birkenes
sekretær
Byggforvaltning adm.
38 13 72 00
Reidun Birkenes Lund vCard
Lundevold
Eirik
Vedlikeholdsleder
Byggforvaltning adm.
38 13 72 00
Eirik Lundevold vCard
Mykland
Tellef
Rådgiver-Bygg
Byggforvaltning adm.
38 13 72 00
Tellef Mykland vCard
Neset
Alf Tellef
Ansatt
Byggforvaltning adm.
38 13 72 00
Alf Tellef Neset vCard
Berås
Jonny
Ansatt
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Jonny Berås vCard
Hægeland
Hans Kristian
Formann
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Hans Kristian Hægeland vCard
Hægeland
Jan Inge
byggmester vaktmester/altmuligmann
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Jan Inge Hægeland vCard
Hægeland
Kjell Terje
Fdv operatør
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Kjell Terje Hægeland vCard
Jahnsson
Bjørn
Fdv operatør/Enøk
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Bjørn Jahnsson vCard
Jansen
Jan Tore Palm
vaktmester
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Jan Tore Palm Jansen vCard
Langemyr
Halvor
Ansatt
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Halvor Langemyr vCard
Rønning
Martin
Ansatt
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Martin Rønning vCard
Skov-Skov
Oddvar
Leder eiendomsskattekontoret/vaktmester på Herredshuset
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Oddvar Skov-Skov vCard
Tjomsås
Reidar
Driftsoperatør
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Reidar Tjomsås vCard
Vehus
Terje
Ansatt
Byggforvaltning FDV
38 13 72 00
Terje Vehus vCard
Aas
Kari Marie
renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Kari Marie Aas vCard
Andersen
Lene
renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Lene Andersen vCard
Andresen
Emilie Marie
Renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Emilie Marie Andresen vCard
Bentsen
Anna Føreland
renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Anna Føreland Bentsen vCard
Birkeland
Monica
renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Monica Birkeland vCard
Bronebakk
Grete
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Grete Bronebakk vCard
Daru
Enikø
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Enikø Daru vCard
Daru
Sandor
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Sandor Daru vCard
Eriksen
Sylvia
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Sylvia Eriksen vCard
Fjellestad
Ingunn Heie
reinhaldar
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Ingunn Heie Fjellestad vCard
Fjellstad
Hilde
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Hilde Fjellstad vCard
Gomez
Machuca Marta L
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Machuca Marta L Gomez vCard
Hægeland
Solveig A
Renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Solveig A Hægeland vCard
Karlsen
Inger-Ann
renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Inger-Ann Karlsen vCard
Knudsen
Britt
renholdsopratør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Britt Knudsen vCard
Langeid
Hilde Honore`
Sekretær
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Hilde Honore` Langeid vCard
Larsen
Sutthikan
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Sutthikan Larsen vCard
Lauvsland
Marlyn
Renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Marlyn Lauvsland vCard
Linde
Line
Renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Line Linde vCard
Maceikiene
Brigita
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Brigita Maceikiene vCard
Madsen
Ann Kristin
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Ann Kristin Madsen vCard
Strandberg
Bente
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Bente Strandberg vCard
Strandberg
Grete
rensholdoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Grete Strandberg vCard
Syvertsen
Linda
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Linda Syvertsen vCard
Sørensen
Marilyn Chavez
Ansatt
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Marilyn Chavez Sørensen vCard
Thomassen
Margot Betzy
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Margot Betzy Thomassen vCard
Vehus
Bente
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Bente Vehus vCard
Verdal
Evelyn
renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Evelyn Verdal vCard
Vågeng
May Irene
Renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
May Irene Vågeng vCard
Waage
Liv Grethe
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Liv Grethe Waage vCard
Zakariassen
Jorunn
renholder
Byggforvaltning renhold
38 13 72 00
Jorunn Zakariassen vCard
Neset
Inger Cecilie
Enhetsleder
Byggforvaltning
38 13 72 00
Inger Cecilie Neset vCard
Aas-Lyngby
Therese
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Therese Aas-Lyngby vCard
Frivoll
Hilde G Heggland
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Hilde G Heggland Frivoll vCard
Hægeland
Nora
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Nora Hægeland vCard
Landås
Nellie Gunn
Pedagogisk leder
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Nellie Gunn Landås vCard
Lundevold
Hildegunn Aasen
Styrer
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Hildegunn Aasen Lundevold vCard
Nygård
Inger Marie
Pedagogisk Leder
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Inger Marie Nygård vCard
Olsen
Solbjørg
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Solbjørg Olsen vCard
Slettedal
Hilde
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Hilde Slettedal vCard
Tveit
Irene
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Irene Tveit vCard
Eidså
Ellen Lie
adjunkt med tilleggsutdanning
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Ellen Lie Eidså vCard
Esperaas
Jan Erik
adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Jan Erik Esperaas vCard
Godtfredsen
Karin Helene
Adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Karin Helene Godtfredsen vCard
Hageland
Berit Lia
Adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Berit Lia Hageland vCard
Hagen
Øyvind
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Øyvind Hagen vCard
Haugland
Johanne Bestul
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Johanne Bestul Haugland vCard
Hægeland Kile
Ragna
Barn og ungdomsarbeider
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Ragna Hægeland Kile vCard
Hægeland
Hanne
adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Hanne Hægeland vCard
Moseidjord
May Inger
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
May Inger Moseidjord vCard
Røisland
Cecilie Høiåsen
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Cecilie Høiåsen Røisland vCard
Sørensen
Heidi
Kontorsekretær / barne- og ungdomsarbeider
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Heidi Sørensen vCard
Strædet
Ole Per
Enhetsleder
Eikeland oppvekstsenter
Ole Per Strædet vCard
Askeland
Doris
Ansatt
Hjemmetjeneste adm.
38 15 09 60
Doris Askeland vCard
Bue
Arna
Merkantil
Hjemmetjeneste adm.
38 15 09 60
Arna Bue vCard
Kittelsen
Tove
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste adm.
38 15 09 60
Tove Kittelsen vCard
Reinhardtsen
Siv
Kontorassistent
Hjemmetjeneste adm.
38 15 09 60
Siv Reinhardtsen vCard
Urdal
Berit Johnsen
Ansatt
Hjemmetjeneste adm.
38 15 09 60
Berit Johnsen Urdal vCard
Aas
Marianne
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Marianne Aas vCard
Abhari
Babak
Helsefagarbeider
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Babak Abhari vCard
Amundsen
Solfrid Gautestad
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Solfrid Gautestad Amundsen vCard
Bakkan
Karina
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Karina Bakkan vCard
Bayram
Anna Kristine Dale
Psykiatrisk sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Anna Kristine Dale Bayram vCard
Braathen
Reidun
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Reidun Braathen vCard
Brauer
Cordula
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Cordula Brauer vCard
Båsland
Guro Hovstad
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Guro Hovstad Båsland vCard
Døvik
Britt Salvesen
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Britt Salvesen Døvik vCard
Frigstad
Ragnhild S
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Ragnhild S Frigstad vCard
Godtfredsen
Unni S
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Unni S Godtfredsen vCard
Hamiti
Valbona
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Valbona Hamiti vCard
Hanssen
Nathalie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Nathalie Hanssen vCard
Hildebrandt
Anne Katrine
omsorgsarbeider
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Anne Katrine Hildebrandt vCard
Hildebrandt
Ester
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Ester Hildebrandt vCard
Hulløen
Gunn
hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Gunn Hulløen vCard
Håvorstad
Anne Bjørg
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Anne Bjørg Håvorstad vCard
Ingebretsen
Anne Marie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Anne Marie Ingebretsen vCard
Ivedal
Hanne Juvastøl
Sykepleier og annet
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Hanne Juvastøl Ivedal vCard
Johansen
Bente
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Bente Johansen vCard
Kubiak
Ewelina
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Ewelina Kubiak vCard
Kulshamar
Gunn E
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Gunn E Kulshamar vCard
Lunden
Anine Grundetjern
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Anine Grundetjern Lunden vCard
Muggerud
Ragnhild Eivindson
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Ragnhild Eivindson Muggerud vCard
Nesland
Siren Olaug
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Siren Olaug Nesland vCard
Olsen
Alexandra
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Alexandra Olsen vCard
Pedersen
Silje Margrete Helevig
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Silje Margrete Helevig Pedersen vCard
Petersen
Beate M Berg
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Beate M Berg Petersen vCard
Strandberg
Marit Eikås
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Marit Eikås Strandberg vCard
Ståhl
Anne Torhild
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Anne Torhild Ståhl vCard
Sundt
Jannike
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Jannike Sundt vCard
Szøke
Eva
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Eva Szøke vCard
Thortveit
Åse Gudrun
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Åse Gudrun Thortveit vCard
Ulstein
Bjørg
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Bjørg Ulstein vCard
Øgrey
Åse Kristine
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet
38 15 13 16
Åse Kristine Øgrey vCard
Amundsen
Målfrid
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Målfrid Amundsen vCard
Andersen
Delia Catabay
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Delia Catabay Andersen vCard
Andersen
Heidi Kristiansen
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Heidi Kristiansen Andersen vCard
Askedal
Anne Heidi J
Spesialsykepleier, psykisk helse, rus og avhengighetsproblematikk
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Anne Heidi J Askedal vCard
Askedal
Lise J
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Lise J Askedal vCard
Bentsen
Gitte
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Gitte Bentsen vCard
Bøhn
Astrid
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Astrid Bøhn vCard
Do Loan Vy
Stephanie
Sykepleier/ Mastergrad i Folkehelse
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Stephanie Do Loan Vy vCard
Duhera
Sabahudin
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Sabahudin Duhera vCard
Eik
Tonje
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Tonje Eik vCard
Fjermedal
Trine
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Trine Fjermedal vCard
Fredriksen
Diana Patricia Lyhne
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Diana Patricia Lyhne Fredriksen vCard
Fredriksen
Sissel
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Sissel Fredriksen vCard
Gunvaldsen
Torill
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Torill Gunvaldsen vCard
Hanssen
Iselin
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Iselin Hanssen vCard
Heisel
Bjørg
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Bjørg Heisel vCard
Heisel
Rita
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Rita Heisel vCard
Heiseldal
Liv Karin
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Liv Karin Heiseldal vCard
Hovland
Miranda
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Miranda Hovland vCard
Jensen
Marit Hannevik
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Marit Hannevik Jensen vCard
Jørgensen
Kari Anne
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Kari Anne Jørgensen vCard
Karlsen
Anne Mette
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Anne Mette Karlsen vCard
Krogh
Gudrun Synnøve
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Gudrun Synnøve Krogh vCard
Larsen
Therese Gjerustad
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Therese Gjerustad Larsen vCard
Lauen
Kristina Fredheim
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Kristina Fredheim Lauen vCard
Linde
Brynhild
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Brynhild Linde vCard
Loland
Else Marie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Else Marie Loland vCard
Lonebu
Eva Margrethe
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Eva Margrethe Lonebu vCard
Mjåland
Lene
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Lene Mjåland vCard
Olsen
Kirsten Rasmussen
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Kirsten Rasmussen Olsen vCard
Olsen
Malene
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Malene Olsen vCard
Poulsen
Carsten
Omsorgsarbeider
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Carsten Poulsen vCard
Reber
Ingrid
hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Ingrid Reber vCard
Reber
Torhild Knutsen
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Torhild Knutsen Reber vCard
Renstrøm
Caroline
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Caroline Renstrøm vCard
Robstad
Silje
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Silje Robstad vCard
Rokoengen
Marit Høye
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Marit Høye Rokoengen vCard
Rypestøl
Kirsti
Helsefagarbeider
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Kirsti Rypestøl vCard
Skarstein
Randi
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Randi Skarstein vCard
Skripeland
Anne Berit
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Anne Berit Skripeland vCard
Skåle
Camilla Wersland
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Camilla Wersland Skåle vCard
Smiseth
Kari-Ann
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Kari-Ann Smiseth vCard
Stamoen
Liv
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Liv Stamoen vCard
Strand
Tordis
Leder hjemmetjenesten
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Tordis Strand vCard
Svalland
Caroline
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Caroline Svalland vCard
Szøke
Csaba Karoly
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Csaba Karoly Szøke vCard
Taraldsen
Anne M Løining
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Anne M Løining Taraldsen vCard
Tveit
Hanne Kirsten
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Hanne Kirsten Tveit vCard
Urdal
Kristine
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Kristine Urdal vCard
Verås
Kirstin
hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Kirstin Verås vCard
Vetrhus
Ragna Marie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Ragna Marie Vetrhus vCard
Ørland
Karianne Holberg
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen
38 15 09 60
Karianne Holberg Ørland vCard
Nakkestad
Anita Ariansen
Enhetsleder, prosjektleder,
Hjemmetjenesten
38 13 72 00
Anita Ariansen Nakkestad vCard
Arntsen
Torhild
assistent
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Torhild Arntsen vCard
Baardsen
Gunda Woxeng
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Gunda Woxeng Baardsen vCard
Bårdsen
Tove Marit
assistent
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Tove Marit Bårdsen vCard
Eikås
May Britt
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
May Britt Eikås vCard
Fagerheim
Linda
Enhetsleder
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Linda Fagerheim vCard
Heiseldal
Rita
renholder
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Rita Heiseldal vCard
Juvastøl
Gerd
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Gerd Juvastøl vCard
Kirkehei
Elin Anita
Kokk instintusjonshushold
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Elin Anita Kirkehei vCard
Langevei
Karin
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Karin Langevei vCard
Larsen
Veronica Hildebrandt
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Veronica Hildebrandt Larsen vCard
Ljosland
Unni
kjøkkenassisten / hjemmehjelp
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Unni Ljosland vCard
Nesheim
Solveig
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Solveig Nesheim vCard
Olsen
Karin Beate
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Karin Beate Olsen vCard
Reinertsen
Marit
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Marit Reinertsen vCard
Salvesen
Gunn Hjørdis
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Gunn Hjørdis Salvesen vCard
Wige
Erika
Ansatt
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Erika Wige vCard
Wigemyr
Anne Torunn Moen
Aktivitør
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Anne Torunn Moen Wigemyr vCard
Aardal
Merete Aasemoen
adjunkt m/tillegg
Hunsfoss skole ans
Merete Aasemoen Aardal vCard
Andersen
Harry Alf
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Harry Alf Andersen vCard
Andersen
Rita Irene
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Rita Irene Andersen vCard
Asheim
Therese
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Therese Asheim vCard
Berg
Esther
barne og ungdomsarbeider
Hunsfoss skole ans
Esther Berg vCard
Berntsen
Linda Omestad
adjunkt m/opprykk
Hunsfoss skole ans
Linda Omestad Berntsen vCard
Eide
Kristian Speich
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Kristian Speich Eide vCard
Ellingsen
Vibeke
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Vibeke Ellingsen vCard
Gjerald
Kari Oanh
Mobilt team
Hunsfoss skole ans
Kari Oanh Gjerald vCard
Guse
Bjørg Lunden
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Bjørg Lunden Guse vCard
Holbæk
Bente T
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Bente T Holbæk vCard
Holsen
Ingerid Sagedal
lærer
Hunsfoss skole ans
Ingerid Sagedal Holsen vCard
Håland
Vibeke Listedt
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Vibeke Listedt Håland vCard
Iglebekk
Hanne
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Hanne Iglebekk vCard
Johannessen
Ellen
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Ellen Johannessen vCard
Johnsen
Øyvind
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Øyvind Johnsen vCard
Jortveit
Anne Lill
Lærer
Hunsfoss skole ans
Anne Lill Jortveit vCard
Kjøl
Hilde Gundersen
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Hilde Gundersen Kjøl vCard
Konsmo
Merete
spesialpedagog
Hunsfoss skole ans
Merete Konsmo vCard
Mykland
Astrid M
adjunkt med tillegsutdanning
Hunsfoss skole ans
Astrid M Mykland vCard
Ravnaas
Kirsten
lærer
Hunsfoss skole ans
Kirsten Ravnaas vCard
Robstad
Birgit
adjunkt
Hunsfoss skole ans
Birgit Robstad vCard
Rosseland
Tove Karin
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Tove Karin Rosseland vCard
Tambini
Anita Storbrua
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Anita Storbrua Tambini vCard
Udø
Hilde Bjørkås
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Hilde Bjørkås Udø vCard
Viland
Kristin Haugland
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Kristin Haugland Viland vCard
Åsan
Janne Marit A
adjunkt
Hunsfoss skole ans
Janne Marit A Åsan vCard
Åsen
Liv-Sissel Kvarstein
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Liv-Sissel Kvarstein Åsen vCard
Øvensen
Inger Leland
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Inger Leland Øvensen vCard
Aarøe
Frode
Rektor
Hunsfoss skole
Frode Aarøe vCard
Aasan
Marit Kåbuland
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Marit Kåbuland Aasan vCard
Barton
Anne Karin A
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Anne Karin A Barton vCard
Benson
Anne Berit
sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Anne Berit Benson vCard
Birkenes
Torunn
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Torunn Birkenes vCard
Bjerland
Janne Homme
sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Janne Homme Bjerland vCard
Bjørk
Martha Edel
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Martha Edel Bjørk vCard
Bjørnestøl
Heidi
Hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Heidi Bjørnestøl vCard
Blindbæk
Ama
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Ama Blindbæk vCard
Creighton
Grethe Alfhild
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Grethe Alfhild Creighton vCard
Eriksen
Thiphawadi
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Thiphawadi Eriksen vCard
Fidje
Siv Charlotte
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Siv Charlotte Fidje vCard
Fosse
Randi
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Randi Fosse vCard
Frafjord
Sidsel
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Sidsel Frafjord vCard
Gauslaa
Astrid
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Astrid Gauslaa vCard
Godtfredsen
Kari Irene
hjelpepleier leder i frivilligsentral
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Kari Irene Godtfredsen vCard
Godtfredsen
Siv Marit
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Siv Marit Godtfredsen vCard
Greibesland
Karina
Teamkoordinator hjemmetjenesten Hægeland/ Øvrebø
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Karina Greibesland vCard
Greibesland
Kjersti
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Kjersti Greibesland vCard
Gudbrands
Anne Ragnhild
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Anne Ragnhild Gudbrands vCard
Hageland
Anita
Hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Anita Hageland vCard
Haugland
Inger Lise
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Inger Lise Haugland vCard
Holtar
Kristin F
hj.hjelp
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Kristin F Holtar vCard
Håkedal
Eva Irmelin
helsefagarbeider
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Eva Irmelin Håkedal vCard
Hægeland
Anette
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Anette Hægeland vCard
Hægeland
Anne Kari
Spesial hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Anne Kari Hægeland vCard
Hægeland
Arna Johanne
Hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Arna Johanne Hægeland vCard
Hægeland
Eirin
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Eirin Hægeland vCard
Koland
Mia
kjøkkenassistent
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Mia Koland vCard
Kristiansen
Ingunn Åsen
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Ingunn Åsen Kristiansen vCard
Kvalheim
Bente Kristine
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Bente Kristine Kvalheim vCard
Kvalheim
Hilde Karine
Omsorgsarbeider
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Hilde Karine Kvalheim vCard
Land
Silje Jerdal
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Silje Jerdal Land vCard
Langeland
Mette
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Mette Langeland vCard
Larsen
Anne May
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Anne May Larsen vCard
Lunden
Siren
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Siren Lunden vCard
Nepstad
Ingunn
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Ingunn Nepstad vCard
Nystrøm
Irene
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Irene Nystrøm vCard
Olsen
Solfrid
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Solfrid Olsen vCard
Omdal
Bodil Dagrun
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Bodil Dagrun Omdal vCard
Omestad
Hilde
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Hilde Omestad vCard
Omestad
Silje
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Silje Omestad vCard
Reiersen
Marit Gjone
sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Marit Gjone Reiersen vCard
Risdal
Marianne
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Marianne Risdal vCard
Robstad
Britt
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Britt Robstad vCard
Skisland
Marit
Helsefagarbeider
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Marit Skisland vCard
Torshamar
Sigridur
Hjemmehjelp
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Sigridur Torshamar vCard
Torshamar
Sylvia Lind
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Sylvia Lind Torshamar vCard
Weld
Winnie
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Winnie Weld vCard
Øirås
Line
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ansatte
38 15 10 50
Line Øirås vCard
Åsan
Anita Bryggeså
Sykepleier/Enhetsleder
Hægelandsheimen omsorgssenter
38 15 10 50
Anita Bryggeså Åsan vCard
Andersen
Anita Falkum
Pedagogisk leder
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Anita Falkum Andersen vCard
Andersen
Kåre
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Kåre Andersen vCard
Aurebekk
Elisabeth Torstveit
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Elisabeth Torstveit Aurebekk vCard
Fredriksen
Trude
førskolelærer
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Trude Fredriksen vCard
Gaustad
Karine
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Karine Gaustad vCard
Hobbesland
Heidi
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Heidi Hobbesland vCard
Løvås
Reidun
Barn og ungdomsarbeider
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Reidun Løvås vCard
Madland
Camilla Orf
Barne og ungdomsarbeider
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Camilla Orf Madland vCard
Olsen
Åshild V
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Åshild V Olsen vCard
Pettersen
Stian
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Stian Pettersen vCard
Prowse
Amy Charlotte
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Amy Charlotte Prowse vCard
Støen
Ida Benedicte
Pedagogisk leder
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Ida Benedicte Støen vCard
Sørensen
Betti-Ann M
BARNE OG UNGDOMSARBEIDER
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Betti-Ann M Sørensen vCard
Sørensen
Linn
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Linn Sørensen vCard
Tesdal
Klodiana Bejo
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Klodiana Bejo Tesdal vCard
Langeland
Karin Lilletun
Styrer Klokkerstua barnehage
Klokkerstua barnehage
38 13 73 22
Karin Lilletun Langeland vCard
Abusland
Elisabeth Jeppestøl
DIGITAL RÅDGIVER/HOVEDTILLITSVALGT NSF
Koordinerende helse saksbehandling ans
Elisabeth Jeppestøl Abusland vCard
Fredriksen
Solfrid
Ansatt
Koordinerende helse saksbehandling ans
Solfrid Fredriksen vCard
Girovanu
Mihaela
Saksbehandler
Koordinerende helse saksbehandling ans
Mihaela Girovanu vCard
Larsen
Hege Lervik
Rådgiver
Koordinerende helse saksbehandling ans
Hege Lervik Larsen vCard
Morken
Liv Tone Rysstad
Saksbehandler
Koordinerende helse saksbehandling ans
Liv Tone Rysstad Morken vCard
Domingos
Bodil Bakken
Ansatt
Koordinerende og helsefremmende
Bodil Bakken Domingos vCard
Hernes
Berit Olsen
renholdsopperatør/billettør
Kulturhuset
Berit Olsen Hernes vCard
Høgstøl
Tove Linda
Kulturrådgiver
Kulturhuset
Tove Linda Høgstøl vCard
Abrahamsen
Ingunn Berntsen
enhetsleder/rektor/sangpedagog
Kulturskolen
38 13 73 42
Ingunn Berntsen Abrahamsen vCard
Vidar
Ansatt
Kulturskolen
38 13 73 42
Vidar Bø vCard
Candasamy|
Mark Rayen
Ansatt
Kulturskolen
38 13 73 42
Mark Rayen Candasamy| vCard
Egebakken
Lotte
Ansatt
Kulturskolen
38 13 73 42
Lotte Egebakken vCard
Haugen
Sindre
Ansatt
Kulturskolen
38 13 73 42
Sindre Haugen vCard
Torvik
Anne Risnes
Ansatt
Kulturskolen
38 13 73 42
Anne Risnes Torvik vCard
Aabel
Mary Elisabeth
Adjunkt
Kvarstein skole ans
Mary Elisabeth Aabel vCard
Andreassen
Johnny
Adjunkt m/tilleggsutdannelse
Kvarstein skole ans
Johnny Andreassen vCard
Beurling
Kristin
Barne- og ungdomsarb.
Kvarstein skole ans
Kristin Beurling vCard
Bårdsen
Erik
Adjunkt
Kvarstein skole ans
Erik Bårdsen vCard
Hodnemyr
Torhild
lærer
Kvarstein skole ans
Torhild Hodnemyr vCard
Homme
Lene
Ansatt
Kvarstein skole ans
Lene Homme vCard
Johansen
Anne Grete
skoleassistent
Kvarstein skole ans
Anne Grete Johansen vCard
Myhre
Laura
Barne-og ungdomsarbeider
Kvarstein skole ans
Laura Myhre vCard
Olsen
Britt Heidi Jarnes
Ansatt
Kvarstein skole ans
Britt Heidi Jarnes Olsen vCard
Reinertsen
Linda Irene
Ansatt
Kvarstein skole ans
Linda Irene Reinertsen vCard
Reinhardtsen
Jorunn Moi
Sekretær på Kvarstein skole og Vennesla kulturskole
Kvarstein skole ans
Jorunn Moi Reinhardtsen vCard
Seljås
Kirsten Marie
assistent
Kvarstein skole ans
Kirsten Marie Seljås vCard
Skogen
Ann Lise
Fagarbeider
Kvarstein skole ans
Ann Lise Skogen vCard
Tellefsen
Eivind Strand
Rektor
Kvarstein skole ans
Eivind Strand Tellefsen vCard
Tornli
Solvei Karin
Adjunkt
Kvarstein skole ans
Solvei Karin Tornli vCard
Aas-Lyngby
Olav
Rektor
Kvarstein skole
Olav Aas-Lyngby vCard
Landås
Ann Kristin
Ansatt
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Ann Kristin Landås vCard
Løyning
Wenche
fagarbeider
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Wenche Løyning vCard
Rustad
Stine
Ansatt
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Stine Rustad vCard
Andersen
Bjørg Marit
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Bjørg Marit Andersen vCard
Fiskå
Astrid Fredriksen
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Astrid Fredriksen Fiskå vCard
Hanssen
Gro Marit
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Gro Marit Hanssen vCard
Hausken
Mette Sundstøl
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Mette Sundstøl Hausken vCard
Ingebretsen
Eva
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Eva Ingebretsen vCard
Isaksen
Line
Miljøterapaut
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Line Isaksen vCard
Janner
Bodil Heisel
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Bodil Heisel Janner vCard
Lunden
Ruth Heidi Robstad
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Ruth Heidi Robstad Lunden vCard
Olsen
Torhild Sylvia
Miljøarbeider
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Torhild Sylvia Olsen vCard
Pedersen
Monica Høgevoll
fagarbeider
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Monica Høgevoll Pedersen vCard
Pedersen
Sonja
Miljøarbeider
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Sonja Pedersen vCard
Sandaker
Beate
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Beate Sandaker vCard
Smith
Linn Annette
Ergoterapeut
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Linn Annette Smith vCard
Stavenes
Vesla R
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Vesla R Stavenes vCard
Vigsnes
Nina Løkken
Miljøterapeut
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Nina Løkken Vigsnes vCard
Ørland
Frank
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Frank Ørland vCard
Bårdsen
Åse
Avdelingsleder
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Åse Bårdsen vCard
Dahlslier
Odd Rune
Ansatt
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Odd Rune Dahlslier vCard
Eieland
Monica
Avdelingsleder
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Monica Eieland vCard
Hammen
Jarle
Sosionom
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Jarle Hammen vCard
Nome
Lars-Otto
Ansatt
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Lars-Otto Nome vCard
Ramsland
Olene Kristine
Sekretær
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Olene Kristine Ramsland vCard
Aslaksen
Wenche
Fagarbeider barn og ung,dom
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Wenche Aslaksen vCard
Bjelle
Jorunn
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Jorunn Bjelle vCard
Bredesen
Malin
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Malin Bredesen vCard
Frustøl
Mona Nesland
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Mona Nesland Frustøl vCard
Hildebrandt
Clare R L
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Clare R L Hildebrandt vCard
Hornnes
Jørghild
fagarbeider
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Jørghild Hornnes vCard
Høigilt
Anita
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Anita Høigilt vCard
Johannesson
Signy Margrete
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Signy Margrete Johannesson vCard
Jortveit
Anne Kristine
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Anne Kristine Jortveit vCard
Lundevold
Ritva T
aktivitør/miljøarbeider
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Ritva T Lundevold vCard
Løvås
Bjørg
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Bjørg Løvås vCard
Mortensen
Maria
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Maria Mortensen vCard
Myhre
Jorunn
Vernepleier
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Jorunn Myhre vCard
Salvesen
Linn
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Linn Salvesen vCard
Sørheim
Reidun Frigstad
helsefagarbeider
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Reidun Frigstad Sørheim vCard
Tønnessen
Vibekke H
førskole lærer
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Vibekke H Tønnessen vCard
Vennesland
Beathe Leesland
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Beathe Leesland Vennesland vCard
Vezina
Gunn Mirjam
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Gunn Mirjam Vezina vCard
Winge
Anne Margrete
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Anne Margrete Winge vCard
Andersen
Hege Aasheim
Miljøarbeider m/ videreutdanning i rehabilitereing
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Hege Aasheim Andersen vCard
Andersen
Torhild
Omsorgsarbeider
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Torhild Andersen vCard
Arntsen
Bjørg
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Bjørg Arntsen vCard
Bremnes
Karin Anita
Miljøterapeut-Arbeider.
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Karin Anita Bremnes vCard
Drivdal
Anita M
Assistent
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Anita M Drivdal vCard
Eikeland
Anne Honorè
Assistent
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Anne Honorè Eikeland vCard
Godtfredsen
Magnhild
miljøarbeider
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Magnhild Godtfredsen vCard
Grundetjern
Terje
Miljøterapeut
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Terje Grundetjern vCard
Hammen
Wenke
Psykiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Wenke Hammen vCard
Haukaas
Irmina Tylicka
magister i pedagogik
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Irmina Tylicka Haukaas vCard
Honoré Nesbu
Marion
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Marion Honoré Nesbu vCard
Janz
Erwin
Gruppeleder
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Erwin Janz vCard
Jensen
Nina Jortveit
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Nina Jortveit Jensen vCard
Klokkhammer
Arna
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Arna Klokkhammer vCard
Konradsen
Arne
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Arne Konradsen vCard
Kvarstein
Vigdis
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Vigdis Kvarstein vCard
Lauritsen
Trygve Laurits
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Trygve Laurits Lauritsen vCard
Lunden
Steinar
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Steinar Lunden vCard
Moyle
Camilla Marie
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Camilla Marie Moyle vCard
Myhre
Wenche
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Wenche Myhre vCard
Orf
Monika
Aktivitør
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Monika Orf vCard
Osmundsen
Tore
psypiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Tore Osmundsen vCard
Pettersen
Tårån HKivle
Psykiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Tårån HKivle Pettersen vCard
Skuterud
Wenche
Miljøarbeider/ hjelpepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Wenche Skuterud vCard
Steen
Bjørn Arild
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Bjørn Arild Steen vCard
Steinsland
Trygve
Psykiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Trygve Steinsland vCard
Tverå
Steinar
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Steinar Tverå vCard
Vigsnes
Gudny Bjørnarå
fagarbeider/ aktivitør
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter
38 13 74 06
Gudny Bjørnarå Vigsnes vCard
Bakke
Dagfinn
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Dagfinn Bakke vCard
Birkrem
Sølvi Irene
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Sølvi Irene Birkrem vCard
Blindbæk
Bjørg
Helsefagarbeider
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Bjørg Blindbæk vCard
Dannevig
Gunnar
Vernepleier
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Gunnar Dannevig vCard
Ekebakken
Anne Kirstine
Assistent
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Anne Kirstine Ekebakken vCard
Frøysaa
Kirsti
Fagarbeider
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Kirsti Frøysaa vCard
Gaustad
Åse Haraldstad
sykepleier med videreutdanning i psykisk helse
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Åse Haraldstad Gaustad vCard
Hansen
Sissel Brynjulfsen
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Sissel Brynjulfsen Hansen vCard
Haugen
Bente
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Bente Haugen vCard
Haugen
Lars
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Lars Haugen vCard
Heinle
Mirjam Monica
Miljøterapeut
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Mirjam Monica Heinle vCard
Hofstædter
Stanley
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Stanley Hofstædter vCard
Homme
Minda Kristin
Rusveileder
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Minda Kristin Homme vCard
Jeppestøl
Helene Berg
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Helene Berg Jeppestøl vCard
Johanssen
Linda Stav
hjelpepleier
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Linda Stav Johanssen vCard
Kollstad
Torhild B
Arbeidsleder
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Torhild B Kollstad vCard
Ljøstad
Åshild Marie
Miljøterapeut
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Åshild Marie Ljøstad vCard
Nilsen
Benthe
Barne og Ungdomsarbeider
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Benthe Nilsen vCard
Nilsen
Birgit Irene
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Birgit Irene Nilsen vCard
Pedersen
Eirin Brenden
Barnevernpedagog/ Miljøterapeut
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Eirin Brenden Pedersen vCard
Rimereit
Vibeke
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Vibeke Rimereit vCard
Risa
Jan Ivar Pettersen
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Jan Ivar Pettersen Risa vCard
Røstad
Bente Karlsen
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Bente Karlsen Røstad vCard
Skeie
Hege Vennesland
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Hege Vennesland Skeie vCard
Stormo
Jan Erik
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Jan Erik Stormo vCard
Sørensen
Dagfinn Beurling
hjelpepleier/miljøarbeider
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Dagfinn Beurling Sørensen vCard
Wennerberg
Veronica
Miljøarbeider, Konsulent støttekontakt og Bpa
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Veronica Wennerberg vCard
Wikne
Torunn
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Torunn Wikne vCard
Zeiler
Andrè
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Andrè Zeiler vCard
Abrahamsen
Liv Marit
Ansatt
Livsmestring - Støttekontakt og avlastning
Liv Marit Abrahamsen vCard
Olsen
Signe Britt
Assistent
Livsmestring - Støttekontakt og avlastning
Signe Britt Olsen vCard
Aasheim
Jannicke
Enhetsleder
Livsmestring
38 13 72 00
Jannicke Aasheim vCard
Carlsen
Svein Arne
Ansatt
Moonlight
38 15 49 45
Svein Arne Carlsen vCard
Førde
Aksel
Ansatt
Moonlight
38 15 49 45
Aksel Førde vCard
Holberg
Margareth
miljøarbeider
Moonlight
38 15 49 45
Margareth Holberg vCard
Løkke
Janne Anita
sekretær, Moonlight
Moonlight
38 15 49 45
Janne Anita Løkke vCard
Olsen
Kine Kleppe
Miljøterapeut
Moonlight
38 15 49 45
Kine Kleppe Olsen vCard
Roland
Synnøve
Ansatt
Moonlight
38 15 49 45
Synnøve Roland vCard
Bronebakk
Hege
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Hege Bronebakk vCard
Christensen
Tone Marie
Adjunkt
Moseidmoen skole ans
Tone Marie Christensen vCard
Engedal
Inger Helene
Adjunkt
Moseidmoen skole ans
Inger Helene Engedal vCard
Hammen
Turid
Assistent/koordinator SFO
Moseidmoen skole ans
Turid Hammen vCard
Hanssen
Marianne
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Marianne Hanssen vCard
Hilton
Maren
Adjunkt m tilleggsutd
Moseidmoen skole ans
Maren Hilton vCard
Håverstad
Merethe Hammen
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Merethe Hammen Håverstad vCard
Høgetveit
Hildegunn Alvsåker
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Hildegunn Alvsåker Høgetveit vCard
Ingebretsen
Grete
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Grete Ingebretsen vCard
Jortveit
Marit
lærer
Moseidmoen skole ans
Marit Jortveit vCard
Karlsen
Merete
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Merete Karlsen vCard
Leesland
Anne Mari
Vernepleier
Moseidmoen skole ans
Anne Mari Leesland vCard
Leicht
Maren
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Maren Leicht vCard
Lian
Britt Vatne
Skoleassistent
Moseidmoen skole ans
Britt Vatne Lian vCard
Lian
Rine Anita
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Rine Anita Lian vCard
Lie
Wenche Tharaldsen
Lektor m/tilleggsutdanning
Moseidmoen skole ans
Wenche Tharaldsen Lie vCard
Lindekleiv
Åse
Adjunkt mtu
Moseidmoen skole ans
Åse Lindekleiv vCard
Moseidjord
Sigrun
Barne og ungdomsarbeider
Moseidmoen skole ans
Sigrun Moseidjord vCard
Myhren
Kristin Kartevoll
Sekretær
Moseidmoen skole ans
Kristin Kartevoll Myhren vCard
Olsen
Jørgen Andre
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Jørgen Andre Olsen vCard
Rike
Bent
Lærer
Moseidmoen skole ans
Bent Rike vCard
Ripland
Lise
Lærer
Moseidmoen skole ans
Lise Ripland vCard
Roiha
Susanne Madsen
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Susanne Madsen Roiha vCard
Ropstad
Solfrid
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Solfrid Ropstad vCard
Skeie
Eva Marie
Barne- og ungdomsarbeider
Moseidmoen skole ans
Eva Marie Skeie vCard
Stokkeland
Anne
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Anne Stokkeland vCard
Strømmen
Justyna Kozak
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Justyna Kozak Strømmen vCard
Støylehommen
Nina
Barne og ungdomsarbeider
Moseidmoen skole ans
Nina Støylehommen vCard
Syvertsen
Stine
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Stine Syvertsen vCard
Tellefsen
Bertin Henning
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Bertin Henning Tellefsen vCard
Tellefsen
Marianne S
Lærer
Moseidmoen skole ans
Marianne S Tellefsen vCard
Tellefsen
Ragnhild Aas
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Ragnhild Aas Tellefsen vCard
Vederhus
Berit Knutsen
adjunkt m/opprykk
Moseidmoen skole ans
Berit Knutsen Vederhus vCard
Vennesland
Kristin K
Adjunk
Moseidmoen skole ans
Kristin K Vennesland vCard
Veraas
Margrethe
Adjunkt
Moseidmoen skole ans
Margrethe Veraas vCard
Vik
Inger
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Inger Vik vCard
Visscher
Rina Alise
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Rina Alise Visscher vCard
Ståhl
Anita Bjørnshei
Ansatt
Moseidmoen skole
Anita Bjørnshei Ståhl vCard
Tellefsen
Ellen Rosdahl
Ansatt
Moseidmoen skole
Ellen Rosdahl Tellefsen vCard
Aabel
Kjersti Grødem
Programrådgiver
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Kjersti Grødem Aabel vCard
Botn
Hildegunn
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Hildegunn Botn vCard
Drivenes
Anne Lisbet
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Anne Lisbet Drivenes vCard
Eivindson
Jorunn
Rusveileder
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Jorunn Eivindson vCard
Freim
Eline
Programrådgiver
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Eline Freim vCard
Hornnes
Linn
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Linn Hornnes vCard
Kjelvei
Tove Beate
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Tove Beate Kjelvei vCard
Knutsen
Inger Marita
sosialkurator
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Inger Marita Knutsen vCard
Kåbuland
Anette
Barne og ungdomsarbeider
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Anette Kåbuland vCard
Mellemstrand
Arne Andre
NAV-veileder i videregående skole
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Arne Andre Mellemstrand vCard
Monan
Monika
Arbeidsleder
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Monika Monan vCard
Nedrebø
Vibeke
Sosialkurator/Gjeldsrådgiver
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Vibeke Nedrebø vCard
Osmundsen
Camilla
Veileder // Bolig og inkludering // NAV Vennesla
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Camilla Osmundsen vCard
Pedersen
Cecilie Limm
Avdelingsleder jobbsenter
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Cecilie Limm Pedersen vCard
Perez
Anette
sosialkurator
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Anette Perez vCard
Sjøkvist
Mette
Flyktningskonsulent
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Mette Sjøkvist vCard
Sotkajærvi
Ken Vidar
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Ken Vidar Sotkajærvi vCard
Strand
Grethe
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Grethe Strand vCard
Street
Jorunn Myra
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Jorunn Myra Street vCard
Szillagyi
Kristin Karlsen
sekretær
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Kristin Karlsen Szillagyi vCard
Sørensen
Sylvi
Bolig og inkluderingsveileder
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Sylvi Sørensen vCard
Tellefsen
Jannicke
Veileder
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Jannicke Tellefsen vCard
Vetrhus
Anne Beate Hagen
Ansatt
NAV Vennesla ansatte
55 55 33 33
Anne Beate Hagen Vetrhus vCard
Velle
Rolf
Enhetsleder
NAV Vennesla
55 55 33 33
Rolf Velle vCard
Engestøl
Heidi
Organisasjonssjef
Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Heidi Engestøl vCard
Borchardt
Andreas
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Andreas Borchardt vCard
Flateland
Lena
Rådgiver, idrett og friluftsliv
Park og idrett ans
38 13 72 00
Lena Flateland vCard
Holtan
Jan Egil
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Jan Egil Holtan vCard
Lunden
Ellen
Kirkegårdsrådgiver
Park og idrett ans
38 13 72 00
Ellen Lunden vCard
Olsen
Lars
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Lars Olsen vCard
Robstad
Rolf
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Rolf Robstad vCard
Sørli
Trygve
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Trygve Sørli vCard
Voreland
Øyvind
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Øyvind Voreland vCard
Orf
Jürgen
Enhetsleder for park og idrett
Park og idrett
38 13 72 00
Jürgen Orf vCard
Campos-Betancur
Paola
Ansatt
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
38 15 23 23
Paola Campos-Betancur vCard
Eidså
Anne Gro Hansen
spesialpedagog/adjunkt
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
38 15 23 23
Anne Gro Hansen Eidså vCard
Eik
Gunhild Skomedal
Spesialpedagog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
38 15 23 23
Gunhild Skomedal Eik vCard
Greibesland
Arne
Fagleder Midt - Agder PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
38 15 23 23
Arne Greibesland vCard
Røilid
Siri
Spesialpedagog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
38 15 23 23
Siri Røilid vCard
Amundsen
Tormod
Avd.Ing. Oppmåling og Geodata
Plan og utbygging
38 13 72 00
Tormod Amundsen vCard
Heddeland
Jan Erik
Byggesaksbehandler
Plan og utbygging
38 13 72 00
Jan Erik Heddeland vCard
Iveland
Rune
Fagansvarlig skogbruk
Plan og utbygging
38 13 72 00
Rune Iveland vCard
Krieger
Silvio
Rådgiver
Plan og utbygging
38 13 72 00
Silvio Krieger vCard
Mauland
Eivind
Ansatt
Plan og utbygging
38 13 72 00
Eivind Mauland vCard
Sagedal
Oddbjørn
saksbehandler
Plan og utbygging
38 13 72 00
Oddbjørn Sagedal vCard
Sakariassen
Leif Robert
Ansatt
Plan og utbygging
38 13 72 00
Leif Robert Sakariassen vCard
Simonstad
Kjersti
Matrikkelfører
Plan og utbygging
38 13 72 00
Kjersti Simonstad vCard
Bakken
Daniel
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Daniel Bakken vCard
Bjønnum
Grete
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Grete Bjønnum vCard
Drivenes
Eivind
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Eivind Drivenes vCard
Drivenes
Tor Søren
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Tor Søren Drivenes vCard
Eikeland
Åse
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Åse Eikeland vCard
Fraser
Line Vennesland
Kontorleder
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Line Vennesland Fraser vCard
Fredriksen
Steinar
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Steinar Fredriksen vCard
Frigstad
Astrid Tjomsås
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Astrid Tjomsås Frigstad vCard
Føreland
Knut
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Knut Føreland vCard
Hagen
Oddbjørn
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Oddbjørn Hagen vCard
Hauge
Lars Jørgen
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Lars Jørgen Hauge vCard
Hunsbedt
Magne
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Magne Hunsbedt vCard
Jensen
Alexander Etsy
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Alexander Etsy Jensen vCard
Kittelsen
Berit
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Berit Kittelsen vCard
Larsen
Øystein
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Øystein Larsen vCard
Lauvsland
Liv
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Liv Lauvsland vCard
Martinovic
Emma
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Emma Martinovic vCard
Robstad
Solveig
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Solveig Robstad vCard
Røed
Jens
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Jens Røed vCard
Slettedal
Bernt
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Bernt Slettedal vCard
Steinsland
Oddvar
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Oddvar Steinsland vCard
Tonstad
Inger Turid
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Inger Turid Tonstad vCard
Wehus
Geir
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Geir Wehus vCard
Wiik
Ketil
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Ketil Wiik vCard
Øvland
Line Iveland
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Line Iveland Øvland vCard
Brenna
Terje
FDV-operatør/Tekniker
Rehabiliteringstjenester ans
Terje Brenna vCard
Djupesland
Rune
Fagleder Fysioterapi/Rehabilitering
Rehabiliteringstjenester ans
Rune Djupesland vCard
Grasaas
Christina Åsan
Ansatt
Rehabiliteringstjenester ans
Christina Åsan Grasaas vCard
Harket
Paal Martin
Fysioterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Paal Martin Harket vCard
Hultgren
Espen
Fysioterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Espen Hultgren vCard
Hultmann
Nora
Fysioterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Nora Hultmann vCard
Markwart
Kerstin
Spesialsykepleier for Rehabilitering
Rehabiliteringstjenester ans
Kerstin Markwart vCard
Ranestad Larsen
Ronny
Tekniker // Lageransvarlig // Vennesla hjelpemiddellager
Rehabiliteringstjenester ans
Ronny Ranestad Larsen vCard
Røyr
Birgitte Arnesen
Ergoterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Birgitte Arnesen Røyr vCard
Skisland
Svein
Rådmann
Rådmannskontoret
38 13 72 00
Svein Skisland vCard
Aarøe
Linn Tornli
Adjunkt m/tillegg
Samkom skole ans
Linn Tornli Aarøe vCard
Aas-Lyngby
Camilla
Ansatt
Samkom skole ans
Camilla Aas-Lyngby vCard
Ausland
Else Liv Ropstad
Ansatt
Samkom skole ans
Else Liv Ropstad Ausland vCard
Eriksen
Siri
Sekretær
Samkom skole ans
Siri Eriksen vCard
Hageland
Liv Myhre
Kontaktlærer
Samkom skole ans
Liv Myhre Hageland vCard
Hausvik
Marianne Hovland
Adjunkt
Samkom skole ans
Marianne Hovland Hausvik vCard
Honnemyr
Ingrid Jeppestøl
Ansatt
Samkom skole ans
Ingrid Jeppestøl Honnemyr vCard
Lindekleiv
Torild
Ansatt
Samkom skole ans
Torild Lindekleiv vCard
Reinertsen
Kirsti
Ansatt
Samkom skole ans
Kirsti Reinertsen vCard
Salvesen
Charlotte Høiåsen
Adjunkt m/opprykk
Samkom skole ans
Charlotte Høiåsen Salvesen vCard
Sløgedal
Elisabeth E
Lærer
Samkom skole ans
Elisabeth E Sløgedal vCard
Strand
Kari
Ansatt
Samkom skole ans
Kari Strand vCard
Strandberg
Dagrun Caroline
Adjunkt
Samkom skole ans
Dagrun Caroline Strandberg vCard
Strengenes
Sissel
Ansatt
Samkom skole ans
Sissel Strengenes vCard
Vogt
Hilde
Ansatt
Samkom skole ans
Hilde Vogt vCard
Bjerland
Liv Kari
Rektor
Samkom skole
Liv Kari Bjerland vCard
Bendiksen
Ragnhild
Helse- og omsorgssjef
Seksjon for helse og omsorg
38 13 72 00
Ragnhild Bendiksen vCard
Harbo
Steinar
Kommunalsjef, oppvekst
Seksjon for oppvekst
38 13 72 00
Steinar Harbo vCard
Wegge
Aslak
Kommunalsjef
Seksjon for samfunnsutvikling
38 13 72 00
Aslak Wegge vCard
Aavitsland
Frank
Rådgiver
Servicetorget ans
38 13 72 00
Frank Aavitsland vCard
Brenna
Ruth E
Konsulent
Servicetorget ans
38 13 72 00
Ruth E Brenna vCard
Fjellestad
Beate
Fagansvarlig arkiv
Servicetorget ans
38 13 72 00
Beate Fjellestad vCard
Furuborg
Hans Petter
Fagansvarlig IKT
Servicetorget ans
38 13 72 00
Hans Petter Furuborg vCard
Grundetjern
Hilde
Konsulent - Rådmannskontoret
Servicetorget ans
38 13 72 00
Hilde Grundetjern vCard
Hagelin
Reidunn
Ansatt
Servicetorget ans
38 13 72 00
Reidunn Hagelin vCard
Johannessen
Wenche
Ansatt
Servicetorget ans
38 13 72 00
Wenche Johannessen vCard
Larsen
Eric
IKT-konsulent
Servicetorget ans
38 13 72 00
Eric Larsen vCard
Leland
Liv Karin
Konsulent
Servicetorget ans
38 13 72 00
Liv Karin Leland vCard
Pedersen
Britt Karin
Sekretær
Servicetorget ans
38 13 72 00
Britt Karin Pedersen vCard
Wehus
Rebecca Magdalena
Konsulent
Servicetorget ans
38 13 72 00
Rebecca Magdalena Wehus vCard
Viksnes
Kristin Flåt
Enhetsleder
Servicetorget
38 13 72 00
Kristin Flåt Viksnes vCard
Aanensen
Ole Ronny Gimre
Ansatt
Skarpengland skole ans
Ole Ronny Gimre Aanensen vCard
Benitez
Anne Sofie E
Adjunkt m/opprykk
Skarpengland skole ans
Anne Sofie E Benitez vCard
Borgersrud
Cathrine
Ansatt
Skarpengland skole ans
Cathrine Borgersrud vCard
Brovig
Liv
Ansatt
Skarpengland skole ans
Liv Brovig vCard
Clausen
Eva
Barn og Ungdomsarbeider
Skarpengland skole ans
Eva Clausen vCard
Didriksen
Lisbeth
Ansatt
Skarpengland skole ans
Lisbeth Didriksen vCard
Ekeberg
Even
Ansatt
Skarpengland skole ans
Even Ekeberg vCard
Ellingsberg
Simon
Adjunkt
Skarpengland skole ans
Simon Ellingsberg vCard
Endrerud
Cristhine
Ansatt
Skarpengland skole ans
Cristhine Endrerud vCard
Fjellestad
Tone
Ansatt
Skarpengland skole ans
Tone Fjellestad vCard
Føreland
Astrid
Karriererådgiver
Skarpengland skole ans
Astrid Føreland vCard
Gentekos
Ruben Andreas
Lektor med opprykk
Skarpengland skole ans
Ruben Andreas Gentekos vCard
Godtfredsen
Trine Hauan
Barne- og ungdomsarbeider
Skarpengland skole ans
Trine Hauan Godtfredsen vCard
Hakvåg
Marita Moe
Ansatt
Skarpengland skole ans
Marita Moe Hakvåg vCard
Harket
Siri G Aaneland
adjunkt med opprykk
Skarpengland skole ans
Siri G Aaneland Harket vCard
Helland
Margareth
Adjunkt
Skarpengland skole ans
Margareth Helland vCard
Helvik
Øygunn
Ansatt
Skarpengland skole ans
Øygunn Helvik vCard
Hodnemyr
Harald
Ansatt
Skarpengland skole ans
Harald Hodnemyr vCard
Hulløen
Janne
Ansatt
Skarpengland skole ans
Janne Hulløen vCard
Ilebekk
Anne Grete
barne og ungdomsarbeider
Skarpengland skole ans
Anne Grete Ilebekk vCard
Kristensen
Else Løvdal
Adjunkt m/opprykk
Skarpengland skole ans
Else Løvdal Kristensen vCard
Kvamsdal
Nancy Riise
Ansatt
Skarpengland skole ans
Nancy Riise Kvamsdal vCard
Langeland
Anne Gro
adjunkt
Skarpengland skole ans
Anne Gro Langeland vCard
Lian
Susanne
Ansatt
Skarpengland skole ans
Susanne Lian vCard
Lie
Kristine
Ansatt
Skarpengland skole ans
Kristine Lie vCard
Liestøl Wehus
May Britt
Ansatt
Skarpengland skole ans
May Britt Liestøl Wehus vCard
Lunden
Evy
Adjunkt
Skarpengland skole ans
Evy Lunden vCard
Meling
Anne Merethe
Sekretær
Skarpengland skole ans
Anne Merethe Meling vCard
Meling
Vilde Lauvland
Adjunkt
Skarpengland skole ans
Vilde Lauvland Meling vCard
Moseid
Linn Therese
Ansatt
Skarpengland skole ans
Linn Therese Moseid vCard
Moy
Siv K
Ansatt
Skarpengland skole ans
Siv K Moy vCard
Myklebust
Nina
Ansatt
Skarpengland skole ans
Nina Myklebust vCard
Nyseth
Bjørnar
lærer
Skarpengland skole ans
Bjørnar Nyseth vCard
Odderstøl
Inger-Lill
adjunkt
Skarpengland skole ans
Inger-Lill Odderstøl vCard
Omestad
Marit
fagarbeider i barne-og ung,d.fag
Skarpengland skole ans
Marit Omestad vCard
Reinertsen
Leif Magne
Adjunkt
Skarpengland skole ans
Leif Magne Reinertsen vCard
Reinhardtsen
Simon
Lærer
Skarpengland skole ans
Simon Reinhardtsen vCard
Robstad
Bjarne
Adjunkt
Skarpengland skole ans
Bjarne Robstad vCard
Robstad
Eva
Ansatt
Skarpengland skole ans
Eva Robstad vCard
Robstad
Line
Ansatt
Skarpengland skole ans
Line Robstad vCard
Skjærli
Kate Østensen
Vaskerimedarbeider
Skarpengland skole ans
Kate Østensen Skjærli vCard
Svendsen
Elin
Barne- og ungdomsarbeider
Skarpengland skole ans
Elin Svendsen vCard
Sørli
Anne N
sosiallærer og lærer
Skarpengland skole ans
Anne N Sørli vCard
Ugland
Gerd
Adjunkt
Skarpengland skole ans
Gerd Ugland vCard
Vervik
Torhild Kristin
Ansatt
Skarpengland skole ans
Torhild Kristin Vervik vCard
Wallin
Aase Mari
Ansatt
Skarpengland skole ans
Aase Mari Wallin vCard
Wehus
Kari Helene Torvik
adjunkt
Skarpengland skole ans
Kari Helene Torvik Wehus vCard
Hagen
Anne Marie Robstad
Rektor
Skarpengland skole
Anne Marie Robstad Hagen vCard
Andersen
Anne Torhild
pedagogisk leder
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Anne Torhild Andersen vCard
Dale
Trine Smiseth
Ansatt
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Trine Smiseth Dale vCard
Eliassen
Gyro
Pedagogisk leder
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Gyro Eliassen vCard
Gustavsen
Mette Irene
Assisterende styrer/pedagogisk leder
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Mette Irene Gustavsen vCard
Hansen
Ragna
Barne og ungdomsarbeider
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Ragna Hansen vCard
Hulløen
Petter
Pedagogisk leder
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Petter Hulløen vCard
Håverstad
Silje L
barne og ungdomsarbeider
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Silje L Håverstad vCard
Jahnsson
Olga E Birkenes
Ansatt
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Olga E Birkenes Jahnsson vCard
Kiledal
Elisabeth Harbo
Ansatt
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Elisabeth Harbo Kiledal vCard
Kleivane
Veronika
Barne og Ungdomsarbeider
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Veronika Kleivane vCard
Mjåvatn
Anita
Ansatt
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Anita Mjåvatn vCard
Ramsland
Janet
Førskolelærer
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Janet Ramsland vCard
Robstad
Renate
Pedagogisk leder
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Renate Robstad vCard
Slåen
Hanne
Ansatt
Smååsane barnehage ans
38 13 73 80
Hanne Slåen vCard
Wegge
Marianne
Enhetsleder/styrer
Smååsane barnehage
38 13 73 80
Marianne Wegge vCard
Aasen
Kristin Sofie
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Kristin Sofie Aasen vCard
Andersen
Inger Merete O
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Inger Merete O Andersen vCard
Bedoya Munoz
Catalina
Helsefagarbeider
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Catalina Bedoya Munoz vCard
Carlsen
Anette
Pedagogisk leder
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Anette Carlsen vCard
Dale
Siv-Gunn
Førskolelærer
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Siv-Gunn Dale vCard
Eliassen
Renate Nesland
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Renate Nesland Eliassen vCard
Finsådal
Janne
Pedagogisk leder/førskolelærer
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Janne Finsådal vCard
Gartmann
Ida Marie
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Ida Marie Gartmann vCard
Heskestad
Christina Bager
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Christina Bager Heskestad vCard
Jakobsen
Siw Jeanette
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Siw Jeanette Jakobsen vCard
Klacar
Kemija
kjøkkenassistent
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Kemija Klacar vCard
Langevold
Siw Getz
Assistent
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Siw Getz Langevold vCard
Larsen
Kirsten Marie
Pedagogisk leder
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Kirsten Marie Larsen vCard
Molde
Lena
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Lena Molde vCard
Nikci
Raze
Assistent barnehage
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Raze Nikci vCard
Nilsen
Elizabeth Heisel
Barnehagelærer Pedagogisk leder
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Elizabeth Heisel Nilsen vCard
Seljevoll
Annbjørg
ASSISTENT B.H.G
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Annbjørg Seljevoll vCard
Sjustøl
Marte
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Marte Sjustøl vCard
Skorge
Elisabeth
Pedagogisk leder
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Elisabeth Skorge vCard
Stokkeland
Kurt Aksel
Ansatt
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Kurt Aksel Stokkeland vCard
Østerberg
Hilde Louise
Pedagogisk leder
Solsletta barnehage ans
38 13 72 74
Hilde Louise Østerberg vCard
Aaserød
Bente
Assisterende styrer
Solsletta barnehage
38 13 72 74
Bente Aaserød vCard
Anton
Olesea
Konsulent
Stab Helse og omsorg
Olesea Anton vCard
Dalane
Per Kjetil
Kommuneoverlege
Stab Helse og omsorg
Per Kjetil Dalane vCard
Dale
Kåre Gjermund
Ansatt
Stab Helse og omsorg
Kåre Gjermund Dale vCard
Ruenes
Kristin Synøve
Ansatt
Stab Helse og omsorg
Kristin Synøve Ruenes vCard
Ruenes
Ole
Ansatt
Stab Helse og omsorg
Ole Ruenes vCard
Rørvik
Finn Bjørn
lege
Stab Helse og omsorg
Finn Bjørn Rørvik vCard
Uberg
May-Lene Lunde
Rådgiver
Stab Helse og omsorg
May-Lene Lunde Uberg vCard
Emanuelsen
Aud Marit
Rådgiver
Stab oppvekstseksjon
38 13 72 00
Aud Marit Emanuelsen vCard
Føreland
Harald
Rådgiver skole
Stab oppvekstseksjon
38 13 72 00
Harald Føreland vCard
Mykland
Ole Kristian
Mobilt team
Stab oppvekstseksjon
38 13 72 00
Ole Kristian Mykland vCard
Ramsland
Berit Ånonsen
Koordinator for flykningetjenester
Stab oppvekstseksjon
38 13 72 00
Berit Ånonsen Ramsland vCard
Røed
Audhild Linde
Rådgiver skole
Stab oppvekstseksjon
38 13 72 00
Audhild Linde Røed vCard
Thormodsæter
Bess MS
Rågiver barnehage
Stab oppvekstseksjon
38 13 72 00
Bess MS Thormodsæter vCard
Castle
Marit Lunden
Sekretær
Stab Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Marit Lunden Castle vCard
Hansen
Jorunn Skuterud
Personalrådgiver
Stab Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Jorunn Skuterud Hansen vCard
Joreid
Kate Løvås
Personalkonsulent
Stab Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Kate Løvås Joreid vCard
Knutsen
Geir
Personalrådgiver
Stab Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Geir Knutsen vCard
Mønsted
Birte
Prosjektleder årsplan
Stab Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Birte Mønsted vCard
Nicolaisen
Hans-Thomas
Rådgiver
Stab Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Hans-Thomas Nicolaisen vCard
Aarrestad
Eirik
Plan- og miljøvernrådgiver
Stab samfunnsutvikling
38 13 72 00
Eirik Aarrestad vCard
Haugaa
Torgeir
Næringsrådgiver
Stab samfunnsutvikling
38 13 72 00
Torgeir Haugaa vCard
Konsmo
Ingrid Sæther
Rådgiver
Stab samfunnsutvikling
38 13 72 00
Ingrid Sæther Konsmo vCard
Gunnufsen
Ellen
Ansatt
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Ellen Gunnufsen vCard
Kartevoll
Mette
rådgiver/fagansvarlig regnskap
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Mette Kartevoll vCard
Magnussen
Vigdis
Rådgiver
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Vigdis Magnussen vCard
Nilsen
Olav
rådgiver
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Olav Nilsen vCard
Omdal
Signe
Ansatt
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Signe Omdal vCard
Storholm
Marit Eikeland
Ansatt
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Marit Eikeland Storholm vCard
Strandberg
Arne
Skatteoppkrever i Vennesla og Iveland
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Arne Strandberg vCard
Thomassen
Tom Ragnar
konsulent
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Tom Ragnar Thomassen vCard
Wennerberg
Siren
Ansatt
Stab Økonomiseksjon
38 13 72 00
Siren Wennerberg vCard
Andersen
Arne
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Arne Andersen vCard
Angelstad
Daniel Bugge
Ingeniør
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Daniel Bugge Angelstad vCard
Heisel
Tor Arne
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Tor Arne Heisel vCard
Homme
Erik Åmli
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Erik Åmli Homme vCard
Joreid
Bjørn Arild
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Bjørn Arild Joreid vCard
Kiledal
Morten
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Morten Kiledal vCard
Kollen
Kristin
konsulent
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Kristin Kollen vCard
Larsen
Stein Erik
Rørlegger/ Driftsoperatør
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Stein Erik Larsen vCard
Larsen
Stein Henry
Oppsynsmann
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Stein Henry Larsen vCard
Mikkelsen
Johnny
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Johnny Mikkelsen vCard
Olsen
Øystein
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Øystein Olsen vCard
Reinhardtsen
Kenneth
Driftsoperatør
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Kenneth Reinhardtsen vCard
Schellingerhout
Rune
Rørlegger
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Rune Schellingerhout vCard
Sjøberg
Gunnar
Driftsoperatør/rørlegger
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Gunnar Sjøberg vCard
Sotkajærvi
Nina
Avdelingsingeniør
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Nina Sotkajærvi vCard
Tørstad
Roger
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Roger Tørstad vCard
Urdal
Arve
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Arve Urdal vCard
Vatne
Arne
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Arne Vatne vCard
Åmli
Birgit
Ansatt
Teknisk forvaltning
38 13 72 00
Birgit Åmli vCard
Engestøl
Anne Britt
barne-og ungdomsarbeider
Tillitsvalgte
38 13 72 00
Anne Britt Engestøl vCard
Hagen
Randi Sofie
Barne og ungdomsarbeider
Tillitsvalgte
38 13 72 00
Randi Sofie Hagen vCard