Telefon og e-post
EtternavnFornavnTittelAvdelingE-postTelefonMSG_ MOBILEvCard
Abrahamsen
Ranveig
Ansatt
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Ranveig Abrahamsen vCard
Bakken
Nina Nobella
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Nina Nobella Bakken vCard
Bodin
Marie
Sosialkurator
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Marie Bodin vCard
Frigstad
Kirsten
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Kirsten Frigstad vCard
Gotten
Anne Karin
Ansatt
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Anne Karin Gotten vCard
Hagesæter
Maren
Sosionom
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Maren Hagesæter vCard
Hansen
Ann Karin
Ansatt
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Ann Karin Hansen vCard
Hodøl
Elin Kristin Svoren
Sosionom
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Elin Kristin Svoren Hodøl vCard
Johansen
Anne-Mari
sosionom
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Anne-Mari Johansen vCard
Langeland
Ellen
Sosionom
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Ellen Langeland vCard
Olsen
Ole
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Ole Olsen vCard
Omdal
Lillian Vik
Miljøarbeider
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Lillian Vik Omdal vCard
Perez
Tonje
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Tonje Perez vCard
Pettersen
Irene Haugen
Sosionom
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Irene Haugen Pettersen vCard
Prosgaard
Geir Christian
Ansatt
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Geir Christian Prosgaard vCard
Ravnevand
Silje Homme
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Silje Homme Ravnevand vCard
Stenjor
May Britt
Barnevernkurator
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
May Britt Stenjor vCard
Stockwell
Trine
Kontaktperson
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Trine Stockwell vCard
Taraldsen
Mary Ann
Ansatt
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Mary Ann Taraldsen vCard
Tharaldsen
Eva
Ansatt
Barn og familie - barnevern ans
38 15 23 23
Eva Tharaldsen vCard
Abrahamsen
Monica
Ansatt
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Monica Abrahamsen vCard
Aslaksen
Torunn
FAGARBEIDER
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Torunn Aslaksen vCard
Castle
Yngvild H
Helsesykepleier
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Yngvild H Castle vCard
Hamre
Trine
Helsesykepleier
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Trine Hamre vCard
Hovland
Sølvi Qvale
Helsesykepleier
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Sølvi Qvale Hovland vCard
Isaksen
Anne Grete
Sekretær
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Anne Grete Isaksen vCard
Jæger
Berit Helene V
Helsesøster
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Berit Helene V Jæger vCard
Jørlo
Eli Christine
fysioterapeut
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Eli Christine Jørlo vCard
Kjær
Kirsten Ånonsen
Spesialpedagog
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Kirsten Ånonsen Kjær vCard
Konst
Målfrid
Fysioterapeut
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Målfrid Konst vCard
Løland
Janet I Ljosland
spesialpedagog
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Janet I Ljosland Løland vCard
Løyning
Tove Dovland
Familieveileder
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Tove Dovland Løyning vCard
Michaelsen
Kari Mygland
helsesykepleier
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Kari Mygland Michaelsen vCard
Monslaup
Grete Lindeland
Spesialpedagog spesialpedagogisk team
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Grete Lindeland Monslaup vCard
Nilsen
Merete
Helsesykepleier
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Merete Nilsen vCard
Nordvold
Jorunn Erikstein
Jordmor
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Jorunn Erikstein Nordvold vCard
Nygaard
Berit
Ansatt
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Berit Nygaard vCard
Nystøl
Inger Margrethe
Ansatt
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Inger Margrethe Nystøl vCard
Omdal
Anne Turid
Spesialhjelpepleier/sekretær
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Anne Turid Omdal vCard
Omdal
Marit
helsesykepleier
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Marit Omdal vCard
Osmundsen
Elin Karlsen
Ledende helsesykepleier
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Elin Karlsen Osmundsen vCard
Pedersen
Sandra J
Sekretær
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Sandra J Pedersen vCard
Stapnes
Anita
spesial pedagog
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Anita Stapnes vCard
Stormo
Hilde
Sekretær
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Hilde Stormo vCard
Vatne
Margrethe Nesbu
Helsesøster
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Margrethe Nesbu Vatne vCard
Voreland
Hilde
fagleder familiesenteret
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Hilde Voreland vCard
Wennerberg
Veronica
Miljøarbeider, Konsulent støttekontakt og Bpa
Barn og familie - felles ans
38 15 23 23
Veronica Wennerberg vCard
Bergstøl
Else Marie
Ansatt
Barn og Familie - Støttekontakt og avlastning ans
Else Marie Bergstøl vCard
Hagen
Linda
Ansatt
Barn og Familie - Støttekontakt og avlastning ans
Linda Hagen vCard
Hodnemyr
Anne-Cathrine
Enhetsleder
Barn og familie
38 15 23 23
Anne-Cathrine Hodnemyr vCard
Spikkeland
Janne
Ansatt
Barnestua barnehage ans
38 15 92 37
Janne Spikkeland vCard
Andersen
Tor
Bibliotekar 1
Bibliotek ans
38 13 73 00
Tor Andersen vCard
Bentsen
Anne Kjersti
Biblioteksjef
Bibliotek ans
38 13 73 00
Anne Kjersti Bentsen vCard
Sagedal
Ann Cathrine
sekretær
Bibliotek ans
38 13 73 00
Ann Cathrine Sagedal vCard
Sørensen
Gry Lægraid
Fagansvarlig bolig.
Boligtjenester ans
Gry Lægraid Sørensen vCard
Almedal
Hilde Urdal
RENHOLDSOPRATØR
Byggforvaltning adm. ans
38 13 72 00
Hilde Urdal Almedal vCard
Hadland
Wenche
Leder
Byggforvaltning adm. ans
38 13 72 00
Wenche Hadland vCard
Lund
Reidun Birkenes
sekretær
Byggforvaltning adm. ans
38 13 72 00
Reidun Birkenes Lund vCard
Lundevold
Eirik
Avdelingsleder
Byggforvaltning adm. ans
38 13 72 00
Eirik Lundevold vCard
Mykland
Tellef
Rådgiver-Bygg
Byggforvaltning adm. ans
38 13 72 00
Tellef Mykland vCard
Neset
Alf Tellef
Ansatt
Byggforvaltning adm. ans
38 13 72 00
Alf Tellef Neset vCard
Berås
Jonny
Ansatt
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Jonny Berås vCard
Brenna
Terje
FDV-operatør/Tekniker
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Terje Brenna vCard
Hægeland
Hans Kristian
Formann
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Hans Kristian Hægeland vCard
Hægeland
Jan Inge
byggmester vaktmester/altmuligmann
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Jan Inge Hægeland vCard
Hægeland
Kjell Terje
Fdv operatør
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Kjell Terje Hægeland vCard
Jahnsson
Bjørn
Fdv operatør/Enøk
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Bjørn Jahnsson vCard
Jansen
Jan Tore Palm
vaktmester
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Jan Tore Palm Jansen vCard
Langemyr
Halvor
Ansatt
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Halvor Langemyr vCard
Rønning
Martin
Ansatt
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Martin Rønning vCard
Skov-Skov
Oddvar
Leder eiendomsskattekontoret/vaktmester på Herredshuset
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Oddvar Skov-Skov vCard
Tjomsås
Reidar
Driftsoperatør
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Reidar Tjomsås vCard
Vehus
Terje
Ansatt
Byggforvaltning FDV ans
38 13 72 00
Terje Vehus vCard
Aas
Kari Marie
renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Kari Marie Aas vCard
Andersen
Lene
renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Lene Andersen vCard
Andresen
Emilie Marie
Renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Emilie Marie Andresen vCard
Bentsen
Anna Føreland
renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Anna Føreland Bentsen vCard
Birkeland
Monica
renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Monica Birkeland vCard
Bronebakk
Grete
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Grete Bronebakk vCard
Daru
Enikø
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Enikø Daru vCard
Daru
Sandor
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Sandor Daru vCard
Eriksen
Sylvia
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Sylvia Eriksen vCard
Fjellstad
Hilde
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Hilde Fjellstad vCard
Gomez
Machuca Marta L
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Machuca Marta L Gomez vCard
Hernes
Berit Olsen
renholdsopperatør/billettør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Berit Olsen Hernes vCard
Hægeland
Solveig A
Renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Solveig A Hægeland vCard
Karlsen
Inger-Ann
renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Inger-Ann Karlsen vCard
Knudsen
Britt
renholdsopratør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Britt Knudsen vCard
Langeland
Lisbeth
Renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Lisbeth Langeland vCard
Larsen
Sutthikan
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Sutthikan Larsen vCard
Lauvsland
Marlyn
Renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Marlyn Lauvsland vCard
Linde
Line
Renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Line Linde vCard
Maceikiene
Brigita
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Brigita Maceikiene vCard
Madsen
Ann Kristin
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Ann Kristin Madsen vCard
Strandberg
Bente
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Bente Strandberg vCard
Strandberg
Grete
rensholdoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Grete Strandberg vCard
Syvertsen
Linda
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Linda Syvertsen vCard
Sørensen
Marilyn Chavez
Ansatt
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Marilyn Chavez Sørensen vCard
Thomassen
Margot Betzy
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Margot Betzy Thomassen vCard
Vehus
Bente
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Bente Vehus vCard
Verdal
Evelyn
renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Evelyn Verdal vCard
Vågeng
May Irene
Renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
May Irene Vågeng vCard
Waage
Liv Grethe
renholdsoperatør
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Liv Grethe Waage vCard
Zakariassen
Jorunn
renholder
Byggforvaltning renhold ans
38 13 72 00
Jorunn Zakariassen vCard
Neset
Inger Cecilie
Enhetsleder
Byggforvaltning
38 13 72 00
Inger Cecilie Neset vCard
Aurebekk
Thorunn
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Thorunn Aurebekk vCard
Frivoll
Hilde G Heggland
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Hilde G Heggland Frivoll vCard
Hægeland
Nora
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Nora Hægeland vCard
Landås
Nellie Gunn
Pedagogisk leder
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Nellie Gunn Landås vCard
Lundevold
Hildegunn Aasen
Styrer
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Hildegunn Aasen Lundevold vCard
Nygård
Inger Marie
Pedagogisk Leder
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Inger Marie Nygård vCard
Olsen
Solbjørg
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Solbjørg Olsen vCard
Olsen
Therese Aas-Lyngby
Pedagogisk leder
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Therese Aas-Lyngby Olsen vCard
Tveit
Irene
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter barnehage ans
38 15 28 80
Irene Tveit vCard
Eidså
Ellen Lie
adjunkt med tilleggsutdanning
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Ellen Lie Eidså vCard
Esperaas
Jan Erik
adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Jan Erik Esperaas vCard
Godtfredsen
Karin Helene
Adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Karin Helene Godtfredsen vCard
Hageland
Berit Lia
Adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Berit Lia Hageland vCard
Hagen
Øyvind
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Øyvind Hagen vCard
Hallingsgård
Silje
Barne- og ungdomsarbeider
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Silje Hallingsgård vCard
Haugland
Johanne Bestul
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Johanne Bestul Haugland vCard
Hægeland Kile
Ragna
Barn og ungdomsarbeider
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Ragna Hægeland Kile vCard
Hægeland
Hanne
adjunkt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Hanne Hægeland vCard
Røisland
Cecilie Høiåsen
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Cecilie Høiåsen Røisland vCard
Stølen
Cesilie
Ansatt
Eikeland oppvekstsenter skole ans
Cesilie Stølen vCard
Strædet
Ole Per
Enhetsleder
Eikeland oppvekstsenter
Ole Per Strædet vCard
Abusland
Elisabeth Jeppestøl
DIGITAL RÅDGIVER/HOVEDTILLITSVALGT NSF
Helse og omsorg Stab
Elisabeth Jeppestøl Abusland vCard
Anton
Olesea
Førstekonsulent
Helse og omsorg Stab
Olesea Anton vCard
Dalane
Per Kjetil
Kommuneoverlege
Helse og omsorg Stab
Per Kjetil Dalane vCard
Dale
Kåre Gjermund
Ansatt
Helse og omsorg Stab
Kåre Gjermund Dale vCard
Horrigmo
Terje
Ansatt
Helse og omsorg Stab
Terje Horrigmo vCard
Ruenes
Kristin Synøve
Ansatt
Helse og omsorg Stab
Kristin Synøve Ruenes vCard
Ruenes
Ole
Ansatt
Helse og omsorg Stab
Ole Ruenes vCard
Rørvik
Finn Bjørn
lege
Helse og omsorg Stab
Finn Bjørn Rørvik vCard
Skagestad
Dag Steinar
Ansatt
Helse og omsorg Stab
Dag Steinar Skagestad vCard
Uberg
May-Lene Lunde
Rådgiver
Helse og omsorg Stab
May-Lene Lunde Uberg vCard
Askeland
Doris
Ansatt
Hjemmetjeneste adm.ans
38 15 09 60
Doris Askeland vCard
Bue
Arna
Merkantil
Hjemmetjeneste adm.ans
38 15 09 60
Arna Bue vCard
Kittelsen
Tove
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste adm.ans
38 15 09 60
Tove Kittelsen vCard
Reinhardtsen
Siv
Kontorassistent
Hjemmetjeneste adm.ans
38 15 09 60
Siv Reinhardtsen vCard
Urdal
Berit Johnsen
Ansatt
Hjemmetjeneste adm.ans
38 15 09 60
Berit Johnsen Urdal vCard
Aas
Marianne
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Marianne Aas vCard
Abhari
Babak
Helsefagarbeider
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Babak Abhari vCard
Amundsen
Målfrid
Helsefagarbeider
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Målfrid Amundsen vCard
Amundsen
Solfrid Gautestad
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Solfrid Gautestad Amundsen vCard
Bakkan
Karina
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Karina Bakkan vCard
Barsgård
Linn Kathrine A
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Linn Kathrine A Barsgård vCard
Brauer
Cordula
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Cordula Brauer vCard
Båsland
Guro Hovstad
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Guro Hovstad Båsland vCard
Døvik
Britt Salvesen
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Britt Salvesen Døvik vCard
Hamiti
Valbona
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Valbona Hamiti vCard
Hanssen
Nathalie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Nathalie Hanssen vCard
Hildebrandt
Anne Katrine
omsorgsarbeider
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Anne Katrine Hildebrandt vCard
Hildebrandt
Ester
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Ester Hildebrandt vCard
Hulløen
Gunn
hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Gunn Hulløen vCard
Håvorstad
Anne Bjørg
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Anne Bjørg Håvorstad vCard
Ingebretsen
Anne Marie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Anne Marie Ingebretsen vCard
Ivedal
Hanne Juvastøl
Sykepleier og annet
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Hanne Juvastøl Ivedal vCard
Johansen
Bente
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Bente Johansen vCard
Juvastøl
Maren
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Maren Juvastøl vCard
Kubiak
Ewelina
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Ewelina Kubiak vCard
Kulshamar
Gunn E
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Gunn E Kulshamar vCard
Lunden
Anine Grundetjern
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Anine Grundetjern Lunden vCard
Muggerud
Ragnhild Eivindson
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Ragnhild Eivindson Muggerud vCard
Nesland
Siren Olaug
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Siren Olaug Nesland vCard
Olsen
Alexandra
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Alexandra Olsen vCard
Pedersen
Silje Margrete Helevig
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Silje Margrete Helevig Pedersen vCard
Petersen
Beate M Berg
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Beate M Berg Petersen vCard
Strandberg
Marit Eikås
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Marit Eikås Strandberg vCard
Ståhl
Anne Torhild
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Anne Torhild Ståhl vCard
Szøke
Eva
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Eva Szøke vCard
Thortveit
Åse Gudrun
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Åse Gudrun Thortveit vCard
Ulstein
Bjørg
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Bjørg Ulstein vCard
Øgrey
Åse Kristine
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslatunet ans
38 15 13 16
Åse Kristine Øgrey vCard
Andersen
Delia Catabay
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Delia Catabay Andersen vCard
Andersen
Heidi Kristiansen
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Heidi Kristiansen Andersen vCard
Askedal
Lise J
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Lise J Askedal vCard
Bentsen
Gitte
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Gitte Bentsen vCard
Bergkvist
Lisa Malen G
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Lisa Malen G Bergkvist vCard
Bøhn
Marit
Helsefagarbeider
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Marit Bøhn vCard
Do Loan Vy
Stephanie
Sykepleier/ Mastergrad i Folkehelse
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Stephanie Do Loan Vy vCard
Eik
Tonje
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Tonje Eik vCard
Fjermedal
Trine
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Trine Fjermedal vCard
Fredriksen
Diana Patricia Lyhne
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Diana Patricia Lyhne Fredriksen vCard
Fredriksen
Sissel
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Sissel Fredriksen vCard
Frigstad
Ragnhild S
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Ragnhild S Frigstad vCard
Gunvaldsen
Torill
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Torill Gunvaldsen vCard
Hanssen
Iselin
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Iselin Hanssen vCard
Heisel
Bjørg
Sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Bjørg Heisel vCard
Heisel
Rita
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Rita Heisel vCard
Heiseldal
Liv Karin
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Liv Karin Heiseldal vCard
Hovland
Miranda
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Miranda Hovland vCard
Jensen
Marit Hannevik
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Marit Hannevik Jensen vCard
Karlsen
Anne Mette
sykepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Anne Mette Karlsen vCard
Karlsen
Linda M
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Linda M Karlsen vCard
Krogh
Gudrun Synnøve
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Gudrun Synnøve Krogh vCard
Larsen
Therese Gjerustad
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Therese Gjerustad Larsen vCard
Lauen
Kristina Fredheim
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Kristina Fredheim Lauen vCard
Loland
Else Marie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Else Marie Loland vCard
Lonebu
Eva Margrethe
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Eva Margrethe Lonebu vCard
Mjåland
Lene
Hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Lene Mjåland vCard
Olsen
Eva-Lill Langevold
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Eva-Lill Langevold Olsen vCard
Olsen
Malene
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Malene Olsen vCard
Poulsen
Carsten
Omsorgsarbeider
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Carsten Poulsen vCard
Reber
Ingrid
hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Ingrid Reber vCard
Reber
Torhild Knutsen
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Torhild Knutsen Reber vCard
Renstrøm
Caroline
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Caroline Renstrøm vCard
Robstad
Silje
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Silje Robstad vCard
Rokoengen
Marit Høye
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Marit Høye Rokoengen vCard
Rypestøl
Kirsti
Helsefagarbeider
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Kirsti Rypestøl vCard
Skarstein
Randi
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Randi Skarstein vCard
Skripeland
Anne Berit
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Anne Berit Skripeland vCard
Skåle
Camilla Wersland
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Camilla Wersland Skåle vCard
Stedjan
Bettina
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Bettina Stedjan vCard
Strand
Tordis
Leder hjemmetjenesten
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Tordis Strand vCard
Svalland
Caroline
Helsefagarbeider
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Caroline Svalland vCard
Szøke
Csaba Karoly
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Csaba Karoly Szøke vCard
Taraldsen
Anne M Løining
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Anne M Løining Taraldsen vCard
Tveit
Hanne Kirsten
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Hanne Kirsten Tveit vCard
Urdal
Kristine
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Kristine Urdal vCard
Verås
Kirstin
hjelpepleier
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Kirstin Verås vCard
Vetrhus
Ragna Marie
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Ragna Marie Vetrhus vCard
Ørland
Karianne Holberg
Ansatt
Hjemmetjeneste Venneslavegen ans
38 15 09 60
Karianne Holberg Ørland vCard
Nakkestad
Anita Ariansen
Enhetsleder, prosjektleder,
Hjemmetjenesten
38 13 72 00
Anita Ariansen Nakkestad vCard
Arntsen
Torhild
assistent
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Torhild Arntsen vCard
Baardsen
Gunda Woxeng
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Gunda Woxeng Baardsen vCard
Bårdsen
Tove Marit
assistent
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Tove Marit Bårdsen vCard
Dalen
Stephen
Institusjonskokk
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Stephen Dalen vCard
Eikås
May Britt
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
May Britt Eikås vCard
Heiseldal
Rita
renholder
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Rita Heiseldal vCard
Juvastøl
Gerd
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Gerd Juvastøl vCard
Kirkehei
Elin Anita
Kokk instintusjonshushold
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Elin Anita Kirkehei vCard
Langevei
Karin
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Karin Langevei vCard
Larsen
Veronica Hildebrandt
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Veronica Hildebrandt Larsen vCard
Ljosland
Unni
kjøkkenassisten / hjemmehjelp
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Unni Ljosland vCard
Nesheim
Solveig
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Solveig Nesheim vCard
Olsen
Karin Beate
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Karin Beate Olsen vCard
Reinertsen
Marit
Ansatt
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Marit Reinertsen vCard
Wigemyr
Anne Torunn Moen
Aktivitør
Hovedkjøkken ans
38 15 08 84
Anne Torunn Moen Wigemyr vCard
Fagerheim
Linda
Enhetsleder
Hovedkjøkken
38 15 08 84
Linda Fagerheim vCard
Aardal
Merete Aasemoen
adjunkt m/tillegg
Hunsfoss skole ans
Merete Aasemoen Aardal vCard
Andersen
Harry Alf
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Harry Alf Andersen vCard
Andersen
Rita Irene
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Rita Irene Andersen vCard
Asheim
Therese
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Therese Asheim vCard
Berg
Esther
barne og ungdomsarbeider
Hunsfoss skole ans
Esther Berg vCard
Berntsen
Linda Omestad
adjunkt m/opprykk
Hunsfoss skole ans
Linda Omestad Berntsen vCard
Coldal
Anja
Barne og ungdomsarbeider
Hunsfoss skole ans
Anja Coldal vCard
Eide
Kristian Speich
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Kristian Speich Eide vCard
Gjerald
Kari Oanh
Digitaliseringsveileder
Hunsfoss skole ans
Kari Oanh Gjerald vCard
Guse
Bjørg Lunden
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Bjørg Lunden Guse vCard
Holbæk
Bente T
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Bente T Holbæk vCard
Holsen
Ingerid Sagedal
lærer
Hunsfoss skole ans
Ingerid Sagedal Holsen vCard
Håland
Vibeke Listedt
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Vibeke Listedt Håland vCard
Johannessen
Ellen
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Ellen Johannessen vCard
Johnsen
Øyvind
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Øyvind Johnsen vCard
Jortveit
Anne Lill
Lærer
Hunsfoss skole ans
Anne Lill Jortveit vCard
Kjøl
Hilde Gundersen
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Hilde Gundersen Kjøl vCard
Konsmo
Merete
spesialpedagog
Hunsfoss skole ans
Merete Konsmo vCard
Lunden
Evelyn
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Evelyn Lunden vCard
Mykland
Astrid M
adjunkt med tillegsutdanning
Hunsfoss skole ans
Astrid M Mykland vCard
Ravnaas
Kirsten
lærer
Hunsfoss skole ans
Kirsten Ravnaas vCard
Robstad
Birgit
adjunkt
Hunsfoss skole ans
Birgit Robstad vCard
Rosseland
Tove Karin
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Tove Karin Rosseland vCard
Sørensen
Heidi
Kontorsekretær
Hunsfoss skole ans
Heidi Sørensen vCard
Tambini
Anita Storbrua
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Anita Storbrua Tambini vCard
Udø
Hilde Bjørkås
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Hilde Bjørkås Udø vCard
Viland
Kristin Haugland
Adjunkt
Hunsfoss skole ans
Kristin Haugland Viland vCard
Åsan
Janne Marit A
adjunkt
Hunsfoss skole ans
Janne Marit A Åsan vCard
Åsen
Liv-Sissel Kvarstein
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Liv-Sissel Kvarstein Åsen vCard
Øvensen
Inger Leland
Ansatt
Hunsfoss skole ans
Inger Leland Øvensen vCard
Aarøe
Frode
Rektor
Hunsfoss skole
Frode Aarøe vCard
Aasan
Marit Kåbuland
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Marit Kåbuland Aasan vCard
Aasen
Linda
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Linda Aasen vCard
Barton
Anne Karin A
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Anne Karin A Barton vCard
Benson
Anne Berit
sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Anne Berit Benson vCard
Birkenes
Torunn
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Torunn Birkenes vCard
Bjerland
Janne Homme
sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Janne Homme Bjerland vCard
Bjønnum
Cecilie
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Cecilie Bjønnum vCard
Bjørk
Martha Edel
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Martha Edel Bjørk vCard
Bjørnestøl
Heidi
Hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Heidi Bjørnestøl vCard
Blindbæk
Ama
Helsefagarbeider
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Ama Blindbæk vCard
Creighton
Grethe Alfhild
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Grethe Alfhild Creighton vCard
Eriksen
Thiphawadi
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Thiphawadi Eriksen vCard
Fidje
Siv Charlotte
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Siv Charlotte Fidje vCard
Fosse
Randi
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Randi Fosse vCard
Frafjord
Sidsel
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Sidsel Frafjord vCard
Gauslaa
Astrid
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Astrid Gauslaa vCard
Godtfredsen
Kari Irene
hjelpepleier leder i frivilligsentral
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Kari Irene Godtfredsen vCard
Godtfredsen
Siv Marit
Avdelingsleder/Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Siv Marit Godtfredsen vCard
Greibesland
Karina
Teamkoordinator hjemmetjenesten Hægeland/ Øvrebø
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Karina Greibesland vCard
Greibesland
Kjersti
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Kjersti Greibesland vCard
Gudbrands
Anne Ragnhild
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Anne Ragnhild Gudbrands vCard
Hageland
Anita
Hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Anita Hageland vCard
Haugland
Inger Lise
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Inger Lise Haugland vCard
Holtar
Kristin F
hj.hjelp
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Kristin F Holtar vCard
Håkedal
Eva Irmelin
helsefagarbeider
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Eva Irmelin Håkedal vCard
Hægeland
Anne Kari
Spesial hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Anne Kari Hægeland vCard
Hægeland
Arna Johanne
Hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Arna Johanne Hægeland vCard
Hægeland
Eirin
Sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Eirin Hægeland vCard
Jakobsen
Trine
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Trine Jakobsen vCard
Koland
Mia
kjøkkenassistent
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Mia Koland vCard
Kristiansen
Ingunn Åsen
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Ingunn Åsen Kristiansen vCard
Kvalheim
Hilde Karine
Omsorgsarbeider
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Hilde Karine Kvalheim vCard
Land
Silje Jerdal
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Silje Jerdal Land vCard
Langeland
Mette
Helsefagarbeider
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Mette Langeland vCard
Larsen
Anne May
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Anne May Larsen vCard
Lunden
Siren
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Siren Lunden vCard
Nepstad
Ingunn
hjelpepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Ingunn Nepstad vCard
Nystrøm
Irene
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Irene Nystrøm vCard
Olsen
Solfrid
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Solfrid Olsen vCard
Omdal
Bodil Dagrun
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Bodil Dagrun Omdal vCard
Omestad
Hilde
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Hilde Omestad vCard
Omestad
Silje
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Silje Omestad vCard
Reiersen
Marit Gjone
sykepleier
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Marit Gjone Reiersen vCard
Sannes
Elisabeth
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Elisabeth Sannes vCard
Weld
Winnie
Ansatt
Hægelandsheimen omsorgssenter ans
38 15 10 50
Winnie Weld vCard
Åsan
Anita Bryggeså
Sykepleier/Enhetsleder
Hægelandsheimen omsorgssenter
38 15 10 50
Anita Bryggeså Åsan vCard
Andersen
Anita Falkum
Pedagogisk leder
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Anita Falkum Andersen vCard
Andersen
Kåre
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Kåre Andersen vCard
Aurebekk
Elisabeth Torstveit
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Elisabeth Torstveit Aurebekk vCard
Fredriksen
Trude
førskolelærer
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Trude Fredriksen vCard
Gaustad
Karine
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Karine Gaustad vCard
Hobbesland
Heidi
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Heidi Hobbesland vCard
Løvås
Reidun
Barn og ungdomsarbeider
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Reidun Løvås vCard
Madland
Camilla Orf
Barne og ungdomsarbeider
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Camilla Orf Madland vCard
Olsen
Åshild V
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Åshild V Olsen vCard
Prowse
Amy Charlotte
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Amy Charlotte Prowse vCard
Rosåsen
Juni
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Juni Rosåsen vCard
Støen
Ida Benedicte
Pedagogisk leder
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Ida Benedicte Støen vCard
Støle
Marit
B.Uarb. / Hj.pleier
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Marit Støle vCard
Sørensen
Betti-Ann Mønsted
BARNE OG UNGDOMSARBEIDER
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Betti-Ann Mønsted Sørensen vCard
Sørensen
Linn
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Linn Sørensen vCard
Tesdal
Klodiana Bejo
Ansatt
Klokkerstua barnehage ans
38 13 73 22
Klodiana Bejo Tesdal vCard
Langeland
Karin Lilletun
Styrer Klokkerstua barnehage
Klokkerstua barnehage
38 13 73 22
Karin Lilletun Langeland vCard
Fredriksen
Solfrid
Ansatt
Koordinerende helse saksbehandling ans
Solfrid Fredriksen vCard
Girovanu
Mihaela
Saksbehandler
Koordinerende helse saksbehandling ans
Mihaela Girovanu vCard
Larsen
Hege Lervik
Rådgiver
Koordinerende helse saksbehandling ans
Hege Lervik Larsen vCard
Morken
Liv Tone Rysstad
Saksbehandler
Koordinerende helse saksbehandling ans
Liv Tone Rysstad Morken vCard
Domingos
Bodil Bakken
Enhetsleder
Koordinerende og helsefremmende
Bodil Bakken Domingos vCard
Håkonsen
Arnstein
Kultursjef
Kultur
38 13 73 00
Arnstein Håkonsen vCard
Høgstøl
Tove Linda
Kulturrådgiver
Kulturhuset ans
Tove Linda Høgstøl vCard
Abrahamsen
Ingunn Berntsen
enhetsleder/rektor/sangpedagog
Kulturskolen ans
38 13 73 42
Ingunn Berntsen Abrahamsen vCard
Vidar
Ansatt
Kulturskolen ans
38 13 73 42
Vidar Bø vCard
Egebakken
Lotte
Ansatt
Kulturskolen ans
38 13 73 42
Lotte Egebakken vCard
Haugen
Sindre
Ansatt
Kulturskolen ans
38 13 73 42
Sindre Haugen vCard
Torvik
Anne Risnes
Ansatt
Kulturskolen ans
38 13 73 42
Anne Risnes Torvik vCard
Aabel
Mary Elisabeth
Adjunkt
Kvarstein skole ans
Mary Elisabeth Aabel vCard
Andreassen
Johnny
Adjunkt m/tilleggsutdannelse
Kvarstein skole ans
Johnny Andreassen vCard
Beurling
Kristin
Barne- og ungdomsarb.
Kvarstein skole ans
Kristin Beurling vCard
Bårdsen
Erik
Adjunkt
Kvarstein skole ans
Erik Bårdsen vCard
Hodnemyr
Torhild
lærer
Kvarstein skole ans
Torhild Hodnemyr vCard
Homme
Lene
Ansatt
Kvarstein skole ans
Lene Homme vCard
Johansen
Anne Grete
skoleassistent
Kvarstein skole ans
Anne Grete Johansen vCard
Myhre
Laura
Barne-og ungdomsarbeider
Kvarstein skole ans
Laura Myhre vCard
Olsen
Britt Heidi Jarnes
Ansatt
Kvarstein skole ans
Britt Heidi Jarnes Olsen vCard
Reinertsen
Linda Irene
Ansatt
Kvarstein skole ans
Linda Irene Reinertsen vCard
Reinhardtsen
Jorunn Moi
Sekretær på Kvarstein skole og Vennesla kulturskole
Kvarstein skole ans
Jorunn Moi Reinhardtsen vCard
Saabye
Jan Ole Egede
Ansatt
Kvarstein skole ans
Jan Ole Egede Saabye vCard
Skogen
Ann Lise
Fagarbeider
Kvarstein skole ans
Ann Lise Skogen vCard
Tellefsen
Eivind Strand
Rektor
Kvarstein skole ans
Eivind Strand Tellefsen vCard
Tornli
Solvei Karin
Adjunkt
Kvarstein skole ans
Solvei Karin Tornli vCard
Aas-Lyngby
Olav
Rektor
Kvarstein skole
Olav Aas-Lyngby vCard
Aabel
Nina
BPA assistent
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ans
Nina Aabel vCard
Bronebakk
Karina
Ansatt
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ans
Karina Bronebakk vCard
Høyåsen
Nille (Arnhild )
Ansatt
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ans
Nille (Arnhild ) Høyåsen vCard
Løyning
Wenche
fagarbeider
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ans
Wenche Løyning vCard
Rustad
Stine
Ansatt
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ans
Stine Rustad vCard
Steen
Hilde
Ansatt
Livsmestring - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ans
Hilde Steen vCard
Andersen
Bjørg Marit
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Bjørg Marit Andersen vCard
Aslaksen
Wenche
Fagarbeider barn og ung,dom
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Wenche Aslaksen vCard
Elebjörk
Karl-Johan
renholder
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Karl-Johan Elebjörk vCard
Fjermeros
Helen
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Helen Fjermeros vCard
Hanssen
Gro Marit
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Gro Marit Hanssen vCard
Hausken
Mette Sundstøl
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Mette Sundstøl Hausken vCard
Herikstad
Gerd Irene
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Gerd Irene Herikstad vCard
Ingebretsen
Eva
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Eva Ingebretsen vCard
Isaksen
Line
Miljøterapaut
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Line Isaksen vCard
Janner
Bodil Heisel
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Bodil Heisel Janner vCard
Koland
Hanne Brovig
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Hanne Brovig Koland vCard
Kristiansen
Juliane H
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Juliane H Kristiansen vCard
Lunden
Ruth Heidi Robstad
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Ruth Heidi Robstad Lunden vCard
Løvås
Bjørg
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Bjørg Løvås vCard
Nygård
Petter
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Petter Nygård vCard
Olsen
Torhild Sylvia
Miljøarbeider
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Torhild Sylvia Olsen vCard
Pedersen
Sonja
Miljøarbeider
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Sonja Pedersen vCard
Sandaker
Beate
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Beate Sandaker vCard
Smith
Linn Annette
Ergoterapeut
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Linn Annette Smith vCard
Stavenes
Vesla R
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Vesla R Stavenes vCard
Vigsnes
Nina Løkken
Miljøterapeut
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Nina Løkken Vigsnes vCard
Ørland
Frank
Ansatt
Livsmestring - Døblebakken boliger og avlastningshjemmet ans
Frank Ørland vCard
Bårdsen
Åse
Avdelingsleder
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Åse Bårdsen vCard
Eieland
Monica
Avdelingsleder
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Monica Eieland vCard
Hammen
Jarle
Sosionom
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Jarle Hammen vCard
Nome
Lars-Otto
Avdelingsleder
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Lars-Otto Nome vCard
Ramsland
Olene Kristine
Sekretær
Livsmestring - Elvebredden adm ans
38 15 28 95
Olene Kristine Ramsland vCard
Bjelle
Jorunn
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Jorunn Bjelle vCard
Frustøl
Mona Nesland
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Mona Nesland Frustøl vCard
Hornnes
Jørghild
fagarbeider
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Jørghild Hornnes vCard
Høigilt
Anita
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Anita Høigilt vCard
Johannesson
Signy Margrete
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Signy Margrete Johannesson vCard
Jortveit
Anne Kristine
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Anne Kristine Jortveit vCard
Landås
Ann Kristin
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Ann Kristin Landås vCard
Leesland
Anne Mari
Vernepleier
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Anne Mari Leesland vCard
Lundevold
Ritva T
aktivitør/miljøarbeider
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Ritva T Lundevold vCard
Myhre
Jorunn
Vernepleier
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Jorunn Myhre vCard
Salvesen
Linn
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Linn Salvesen vCard
Sørheim
Reidun Frigstad
helsefagarbeider
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Reidun Frigstad Sørheim vCard
Tverå
Steinar
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Steinar Tverå vCard
Tønnessen
Vibekke H
førskole lærer
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Vibekke H Tønnessen vCard
Vennesland
Beathe Leesland
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Beathe Leesland Vennesland vCard
Vezina
Gunn Mirjam
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Gunn Mirjam Vezina vCard
Winge
Anne Margrete
Ansatt
Livsmestring - Fjellveien, Holtet, Venneslagården ans
38 15 09 60
Anne Margrete Winge vCard
Andersen
Hege Aasheim
Miljøarbeider m/ videreutdanning i rehabilitereing
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Hege Aasheim Andersen vCard
Andersen
Torhild
Omsorgsarbeider
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Torhild Andersen vCard
Arntsen
Bjørg
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Bjørg Arntsen vCard
Bayram
Anna Kristine Dale
Psykiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Anna Kristine Dale Bayram vCard
Bredesen
Malin
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Malin Bredesen vCard
Drivdal
Anita M
Assistent
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Anita M Drivdal vCard
Eikeland
Anne Honorè
Assistent
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Anne Honorè Eikeland vCard
Grundetjern
Terje
Miljøterapeut
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Terje Grundetjern vCard
Hammen
Wenke
Psykiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Wenke Hammen vCard
Haukaas
Irmina Tylicka
magister i pedagogik
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Irmina Tylicka Haukaas vCard
Honoré Nesbu
Marion
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Marion Honoré Nesbu vCard
Ilies
Rebeca
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Rebeca Ilies vCard
Janz
Erwin
Gruppeleder
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Erwin Janz vCard
Jensen
Nina Jortveit
saksbehandler- miljøarbeider
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Nina Jortveit Jensen vCard
Klokkhammer
Arna
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Arna Klokkhammer vCard
Konradsen
Arne
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Arne Konradsen vCard
Kvarstein
Vigdis
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Vigdis Kvarstein vCard
Lauritsen
Trygve Laurits
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Trygve Laurits Lauritsen vCard
Lunden
Steinar
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Steinar Lunden vCard
Moyle
Camilla Marie
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Camilla Marie Moyle vCard
Myhre
Wenche
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Wenche Myhre vCard
Orf
Monika
Aktivitør
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Monika Orf vCard
Osmundsen
Tore
psypiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Tore Osmundsen vCard
Pettersen
Tårån HKivle
Psykiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Tårån HKivle Pettersen vCard
Skuterud
Wenche
Miljøarbeider/ hjelpepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Wenche Skuterud vCard
Steen
Bjørn Arild
Ansatt
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Bjørn Arild Steen vCard
Steinsland
Trygve
Psykiatrisk sykepleier
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Trygve Steinsland vCard
Vigsnes
Gudny Bjørnarå
fagarbeider/ aktivitør
Livsmestring - Hjørnet dagsenter og Måneglytt dagsenter ans
38 13 74 06
Gudny Bjørnarå Vigsnes vCard
Bakke
Dagfinn
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Dagfinn Bakke vCard
Birkrem
Sølvi Irene
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Sølvi Irene Birkrem vCard
Blindbæk
Bjørg
Helsefagarbeider
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Bjørg Blindbæk vCard
Dahlslier
Odd Rune
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Odd Rune Dahlslier vCard
Egeland
Kristine
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Kristine Egeland vCard
Ekebakken
Anne Kirstine
Assistent
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Anne Kirstine Ekebakken vCard
Gaustad
Åse Haraldstad
sykepleier med videreutdanning i psykisk helse
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Åse Haraldstad Gaustad vCard
Hansen
Sissel Brynjulfsen
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Sissel Brynjulfsen Hansen vCard
Haugen
Bente
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Bente Haugen vCard
Haugen
Lars
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Lars Haugen vCard
Hofstædter
Stanley
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Stanley Hofstædter vCard
Homme
Minda Kristin
Rusveileder
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Minda Kristin Homme vCard
Jeppestøl
Helene Berg
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Helene Berg Jeppestøl vCard
Johanssen
Linda Stav
hjelpepleier
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Linda Stav Johanssen vCard
Karlsen
Line Engedal
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Line Engedal Karlsen vCard
Kollstad
Torhild B
Arbeidsleder
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Torhild B Kollstad vCard
Nilsen
Benthe
Barne og Ungdomsarbeider
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Benthe Nilsen vCard
Nilsen
Birgit Irene
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Birgit Irene Nilsen vCard
Nilsen
Tommy Bernhard ragnar
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Tommy Bernhard ragnar Nilsen vCard
Pedersen
Eirin Brenden
Barnevernpedagog/ Miljøterapeut
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Eirin Brenden Pedersen vCard
Rimereit
Vibeke
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Vibeke Rimereit vCard
Røstad
Bente Karlsen
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Bente Karlsen Røstad vCard
Stormo
Jan Erik
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Jan Erik Stormo vCard
Sørensen
Dagfinn Beurling
hjelpepleier/miljøarbeider
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Dagfinn Beurling Sørensen vCard
Wikne
Torunn
Ansatt
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Torunn Wikne vCard
Zeiler
Andrè
sykepleier
Livsmestring - Hunsøya, Døblebakken psykiatri bolig og oppføl...
38 13 74 02
Andrè Zeiler vCard
Abrahamsen
Liv Marit
Ansatt
Livsmestring - Støttekontakt og avlastning ans
Liv Marit Abrahamsen vCard
Olsen
Signe Britt
Assistent
Livsmestring - Støttekontakt og avlastning ans
Signe Britt Olsen vCard
Aasheim
Jannicke
Enhetsleder
Livsmestring
38 13 72 00
Jannicke Aasheim vCard
Førde
Aksel
Ansatt
Moonlight ans
38 15 49 45
Aksel Førde vCard
Olsen
Kine Kleppe
Miljøterapeut
Moonlight ans
38 15 49 45
Kine Kleppe Olsen vCard
Christensen
Tone Marie
Adjunkt
Moseidmoen skole ans
Tone Marie Christensen vCard
Engedal
Inger Helene
Adjunkt
Moseidmoen skole ans
Inger Helene Engedal vCard
Finmark
Hege
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Hege Finmark vCard
Hammen
Turid
Assistent/koordinator SFO
Moseidmoen skole ans
Turid Hammen vCard
Hanssen
Marianne
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Marianne Hanssen vCard
Hilton
Maren
Adjunkt m tilleggsutd
Moseidmoen skole ans
Maren Hilton vCard
Håverstad
Merethe Hammen
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Merethe Hammen Håverstad vCard
Høgetveit
Hildegunn Alvsåker
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Hildegunn Alvsåker Høgetveit vCard
Ingebretsen
Grete
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Grete Ingebretsen vCard
Jortveit
Marit
lærer
Moseidmoen skole ans
Marit Jortveit vCard
Karlsen
Merete
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Merete Karlsen vCard
Leicht
Maren
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Maren Leicht vCard
Lian
Britt Vatne
Skoleassistent
Moseidmoen skole ans
Britt Vatne Lian vCard
Lian
Rine Anita
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Rine Anita Lian vCard
Lie
Wenche Tharaldsen
Lektor m/tilleggsutdanning
Moseidmoen skole ans
Wenche Tharaldsen Lie vCard
Lindekleiv
Åse
Adjunkt mtu
Moseidmoen skole ans
Åse Lindekleiv vCard
Moseidjord
Sigrun
Barne og ungdomsarbeider
Moseidmoen skole ans
Sigrun Moseidjord vCard
Myhren
Kristin Kartevoll
Sekretær
Moseidmoen skole ans
Kristin Kartevoll Myhren vCard
Nystøl
Erica
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Erica Nystøl vCard
Quist
Jørgen Olsen
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Jørgen Olsen Quist vCard
Rike
Bent
Adjunkt
Moseidmoen skole ans
Bent Rike vCard
Ripland
Lise
Lærer
Moseidmoen skole ans
Lise Ripland vCard
Roiha
Susanne Madsen
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Susanne Madsen Roiha vCard
Ropstad
Solfrid
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Solfrid Ropstad vCard
Skeie
Eva Marie
Barne- og ungdomsarbeider
Moseidmoen skole ans
Eva Marie Skeie vCard
Stokkeland
Anne
adjunkt
Moseidmoen skole ans
Anne Stokkeland vCard
Strømmen
Justyna Kozak
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Justyna Kozak Strømmen vCard
Støylehommen
Nina
Barne og ungdomsarbeider
Moseidmoen skole ans
Nina Støylehommen vCard
Syvertsen
Stine
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Stine Syvertsen vCard
Tellefsen
Bertin Henning
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Bertin Henning Tellefsen vCard
Tellefsen
Marianne S
Lærer
Moseidmoen skole ans
Marianne S Tellefsen vCard
Tellefsen
Ragnhild Aas
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Ragnhild Aas Tellefsen vCard
Thoresen
Grete Marie Kalvik
Lærer
Moseidmoen skole ans
Grete Marie Kalvik Thoresen vCard
Vederhus
Berit Knutsen
adjunkt m/opprykk
Moseidmoen skole ans
Berit Knutsen Vederhus vCard
Vennesland
Kristin K
Adjunk
Moseidmoen skole ans
Kristin K Vennesland vCard
Veraas
Margrethe
Adjunkt med tilleggsutdannelse
Moseidmoen skole ans
Margrethe Veraas vCard
Vik
Inger
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Inger Vik vCard
Visscher
Rina Alise
Ansatt
Moseidmoen skole ans
Rina Alise Visscher vCard
Ståhl
Anita Bjørnshei
Ansatt
Moseidmoen skole
Anita Bjørnshei Ståhl vCard
Aabel
Kjersti Grødem
Programrådgiver
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Kjersti Grødem Aabel vCard
Alvestad
Julianne Agathe Brekke
Koordinator Jobbsenter/markedsavdeling NAV Vennesla
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Julianne Agathe Brekke Alvestad vCard
Berge
Tone Kristin
Miljøterapaut
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Tone Kristin Berge vCard
Blix
Andre
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Andre Blix vCard
Botn
Hildegunn
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Hildegunn Botn vCard
Drivenes
Anne Lisbet
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Anne Lisbet Drivenes vCard
Eivindson
Jorunn
Jobbspesialist
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Jorunn Eivindson vCard
Heinle
Mirjam Monica
Miljøterapeut
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Mirjam Monica Heinle vCard
Hildebrandt
Clare R L
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Clare R L Hildebrandt vCard
Hornnes
Linn
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Linn Hornnes vCard
Jåtun
Lene
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Lene Jåtun vCard
Kjelvei
Tove Beate
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Tove Beate Kjelvei vCard
Knutsen
Inger Marita
sosialkurator
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Inger Marita Knutsen vCard
Kåbuland
Anette
Barne og ungdomsarbeider
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Anette Kåbuland vCard
Litleskaret
Marlyn
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Marlyn Litleskaret vCard
Mangseth
Venke
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Venke Mangseth vCard
Mellemstrand
Arne Andre
NAV-veileder i videregående skole
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Arne Andre Mellemstrand vCard
Monan
Monika
Arbeidsleder
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Monika Monan vCard
Osmundsen
Camilla
Veileder // Bolig og inkludering // NAV Vennesla
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Camilla Osmundsen vCard
Pedersen
Cecilie Limm
Avdelingsleder jobbsenter
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Cecilie Limm Pedersen vCard
Refsalen
Kari Bente
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Kari Bente Refsalen vCard
Rønning
Kristin
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Kristin Rønning vCard
Sjøkvist
Mette
Flyktningskonsulent
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Mette Sjøkvist vCard
Sotkajærvi
Ken Vidar
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Ken Vidar Sotkajærvi vCard
Strand
Grethe
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Grethe Strand vCard
Street
Jorunn Myra
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Jorunn Myra Street vCard
Szillagyi
Kristin Karlsen
sekretær
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Kristin Karlsen Szillagyi vCard
Sørensen
Sylvi
Bolig og inkluderingsveileder
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Sylvi Sørensen vCard
Tellefsen
Jannicke
Veileder
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Jannicke Tellefsen vCard
Vigsnes
Tove
Ansatt
NAV Vennesla ans
55 55 33 33
Tove Vigsnes vCard
Velle
Rolf
Enhetsleder
NAV Vennesla
55 55 33 33
Rolf Velle vCard
Emanuelsen
Aud Marit
Rådgiver
Oppvekstseksjon Stab
38 13 72 00
Aud Marit Emanuelsen vCard
Føreland
Harald
Rådgiver skole
Oppvekstseksjon Stab
38 13 72 00
Harald Føreland vCard
Mykland
Ole Kristian
Mobilt team
Oppvekstseksjon Stab
38 13 72 00
Ole Kristian Mykland vCard
Ramsland
Berit Ånonsen
Koordinator for flykningetjenester
Oppvekstseksjon Stab
38 13 72 00
Berit Ånonsen Ramsland vCard
Tellefsen
Ellen Rosdahl
Ansatt
Oppvekstseksjon Stab
38 13 72 00
Ellen Rosdahl Tellefsen vCard
Thormodsæter
Bess MS
Rågiver barnehage
Oppvekstseksjon Stab
38 13 72 00
Bess MS Thormodsæter vCard
Castle
Marit Lunden
Sekretær
Organisasjonsseksjon Stab
38 13 72 00
Marit Lunden Castle vCard
Hansen
Jorunn Skuterud
Personalrådgiver
Organisasjonsseksjon Stab
38 13 72 00
Jorunn Skuterud Hansen vCard
Joreid
Kate Løvås
Personalkonsulent
Organisasjonsseksjon Stab
38 13 72 00
Kate Løvås Joreid vCard
Knutsen
Geir
Personalrådgiver
Organisasjonsseksjon Stab
38 13 72 00
Geir Knutsen vCard
Kollen
Kristin
konsulent
Organisasjonsseksjon Stab
38 13 72 00
Kristin Kollen vCard
Mønsted
Birte
Prosjektleder ressurssentral
Organisasjonsseksjon Stab
38 13 72 00
Birte Mønsted vCard
Nicolaisen
Hans-Thomas
Rådgiver
Organisasjonsseksjon Stab
38 13 72 00
Hans-Thomas Nicolaisen vCard
Engestøl
Heidi
Organisasjonssjef
Organisasjonsseksjon
38 13 72 00
Heidi Engestøl vCard
Borchardt
Andreas
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Andreas Borchardt vCard
Flateland
Lena
Rådgiver, idrett og friluftsliv
Park og idrett ans
38 13 72 00
Lena Flateland vCard
Lunden
Ellen
Kirkegårdsrådgiver
Park og idrett ans
38 13 72 00
Ellen Lunden vCard
Olsen
Lars
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Lars Olsen vCard
Robstad
Rolf
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Rolf Robstad vCard
Sørli
Trygve
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Trygve Sørli vCard
Voreland
Øyvind
Ansatt
Park og idrett ans
38 13 72 00
Øyvind Voreland vCard
Orf
Jürgen
Enhetsleder for park og idrett
Park og idrett
38 13 72 00
Jürgen Orf vCard
Aas-Lyngby
Elisabeth
logoped/ped.psyk.rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ans
38 15 23 23
Elisabeth Aas-Lyngby vCard
Campos-Betancur
Paola
Ansatt
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ans
38 15 23 23
Paola Campos-Betancur vCard
Eidså
Anne Gro Hansen
spesialpedagog/adjunkt
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ans
38 15 23 23
Anne Gro Hansen Eidså vCard
Eik
Gunhild Skomedal
Spesialpedagog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ans
38 15 23 23
Gunhild Skomedal Eik vCard
Greibesland
Arne
Fagleder Midt - Agder PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ans
38 15 23 23
Arne Greibesland vCard
Røilid
Siri
Spesialpedagog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ans
38 15 23 23
Siri Røilid vCard
Heddeland
Jan Erik
Byggesaksbehandler
Plan og utbygging ans
38 13 72 00
Jan Erik Heddeland vCard
Iveland
Rune
Fagansvarlig skogbruk
Plan og utbygging ans
38 13 72 00
Rune Iveland vCard
Krieger
Silvio
Rådgiver
Plan og utbygging ans
38 13 72 00
Silvio Krieger vCard
Nilsen
Anne Lene Skjærum
Byggesaksbehandler
Plan og utbygging ans
38 13 72 00
Anne Lene Skjærum Nilsen vCard
Sagedal
Oddbjørn
saksbehandler
Plan og utbygging ans
38 13 72 00
Oddbjørn Sagedal vCard
Simonstad
Kjersti
Matrikkelfører
Plan og utbygging ans
38 13 72 00
Kjersti Simonstad vCard
Bakken
Daniel
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Daniel Bakken vCard
Bjønnum
Grete
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Grete Bjønnum vCard
Drivenes
Eivind
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Eivind Drivenes vCard
Drivenes
Tor Søren
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Tor Søren Drivenes vCard
Eikeland
Åse
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Åse Eikeland vCard
Fraser
Line Vennesland
Kontorleder
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Line Vennesland Fraser vCard
Fredriksen
Steinar
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Steinar Fredriksen vCard
Frigstad
Astrid Tjomsås
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Astrid Tjomsås Frigstad vCard
Føreland
Knut
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Knut Føreland vCard
Hagen
Oddbjørn
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Oddbjørn Hagen vCard
Hauge
Lars Jørgen
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Lars Jørgen Hauge vCard
Hunsbedt
Magne
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Magne Hunsbedt vCard
Jensen
Alexander Etsy
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Alexander Etsy Jensen vCard
Kittelsen
Berit
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Berit Kittelsen vCard
Larsen
Øystein
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Øystein Larsen vCard
Lauvsland
Liv
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Liv Lauvsland vCard
Martinovic
Emma
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Emma Martinovic vCard
Robstad
Solveig
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Solveig Robstad vCard
Røed
Jens
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Jens Røed vCard
Sakariassen
Leif Robert
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Leif Robert Sakariassen vCard
Slettedal
Bernt
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Bernt Slettedal vCard
Steinsland
Oddvar
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Oddvar Steinsland vCard
Tonstad
Inger Turid
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Inger Turid Tonstad vCard
Wehus
Geir
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Geir Wehus vCard
Wiik
Ketil
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Ketil Wiik vCard
Øvland
Line Iveland
Ansatt
Politisk råd og utvalg
38 13 72 00
Line Iveland Øvland vCard
Djupesland
Rune
Fagleder Fysioterapi/Rehabilitering
Rehabiliteringstjenester ans
Rune Djupesland vCard
Godtfredsen
Unni S
Ansatt
Rehabiliteringstjenester ans
Unni S Godtfredsen vCard
Harket
Paal Martin
Fysioterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Paal Martin Harket vCard
Hultgren
Espen
Fysioterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Espen Hultgren vCard
Hultmann
Nora
Fysioterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Nora Hultmann vCard
Markwart
Kerstin
Spesialsykepleier for Rehabilitering
Rehabiliteringstjenester ans
Kerstin Markwart vCard
Ranestad Larsen
Ronny
Tekniker // Lageransvarlig // Vennesla hjelpemiddellager
Rehabiliteringstjenester ans
Ronny Ranestad Larsen vCard
Røyr
Birgitte Arnesen
Ergoterapeut
Rehabiliteringstjenester ans
Birgitte Arnesen Røyr vCard
Skisland
Svein
Rådmann
Rådmannskontoret
38 13 72 00
Svein Skisland vCard
Aarrestad
Eirik
Plan- og miljøvernrådgiver
Samfunnsutvikling Stab
38 13 72 00
Eirik Aarrestad vCard
Haugaa
Torgeir
Næringsrådgiver
Samfunnsutvikling Stab
38 13 72 00
Torgeir Haugaa vCard
Konsmo
Ingrid Sæther
Rådgiver
Samfunnsutvikling Stab
38 13 72 00
Ingrid Sæther Konsmo vCard
Mauland
Eivind
Ansatt
Samfunnsutvikling Stab
38 13 72 00
Eivind Mauland vCard
Aarøe
Linn Tornli
Adjunkt m/tillegg
Samkom skole ans
Linn Tornli Aarøe vCard
Aas-Lyngby
Camilla
Ansatt
Samkom skole ans
Camilla Aas-Lyngby vCard
Ausland
Else Liv Ropstad
Ansatt
Samkom skole ans
Else Liv Ropstad Ausland vCard
Eriksen
Siri
Sekretær
Samkom skole ans
Siri Eriksen vCard
Hageland
Liv Myhre
Kontaktlærer
Samkom skole ans
Liv Myhre Hageland vCard
Hausvik
Marianne Hovland
Adjunkt
Samkom skole ans
Marianne Hovland Hausvik vCard
Lindekleiv
Torild
Ansatt
Samkom skole ans
Torild Lindekleiv vCard
Malterudbakken
Siv
Ansatt
Samkom skole ans
Siv Malterudbakken vCard
Reinertsen
Kirsti
Ansatt
Samkom skole ans
Kirsti Reinertsen vCard
Salvesen
Charlotte Høiåsen
Adjunkt m/opprykk
Samkom skole ans
Charlotte Høiåsen Salvesen vCard
Sløgedal
Elisabeth E
Lærer
Samkom skole ans
Elisabeth E Sløgedal vCard
Strand
Kari
Ansatt
Samkom skole ans
Kari Strand vCard
Strandberg
Dagrun Caroline
Adjunkt med opprykk
Samkom skole ans
Dagrun Caroline Strandberg vCard
Strengenes
Sissel
Ansatt
Samkom skole ans
Sissel Strengenes vCard
Vogt
Hilde
Ansatt
Samkom skole ans
Hilde Vogt vCard
Wiik
Randi Kristine
Ansatt
Samkom skole ans
Randi Kristine Wiik vCard
Bjerland
Liv Kari
Rektor
Samkom skole
Liv Kari Bjerland vCard
Bendiksen
Ragnhild
Helse- og omsorgssjef
Seksjon for helse og omsorg
38 13 72 00
Ragnhild Bendiksen vCard
Harbo
Steinar
Kommunalsjef, oppvekst
Seksjon for oppvekst
38 13 72 00
Steinar Harbo vCard
Wegge
Aslak
Kommunalsjef
Seksjon for samfunnsutvikling
38 13 72 00
Aslak Wegge vCard
Aavitsland
Frank
Rådgiver
Servicetorget ans
38 13 72 00
Frank Aavitsland vCard
Brenna
Ruth E
Konsulent
Servicetorget ans
38 13 72 00
Ruth E Brenna vCard
Fjellestad
Beate
Fagansvarlig arkiv
Servicetorget ans
38 13 72 00
Beate Fjellestad vCard
Furuborg
Hans Petter
Fagansvarlig IKT
Servicetorget ans
38 13 72 00
Hans Petter Furuborg vCard
Grundetjern
Hilde
Konsulent - Rådmannskontoret
Servicetorget ans
38 13 72 00
Hilde Grundetjern vCard
Hagelin
Reidunn
Ansatt
Servicetorget ans
38 13 72 00
Reidunn Hagelin vCard
Johannessen
Wenche
Miljøarbeider
Servicetorget ans
38 13 72 00
Wenche Johannessen vCard
Larsen
Eric
IKT-konsulent
Servicetorget ans
38 13 72 00
Eric Larsen vCard
Leland
Liv Karin
Konsulent
Servicetorget ans
38 13 72 00
Liv Karin Leland vCard
Pedersen
Britt Karin
Sekretær
Servicetorget ans
38 13 72 00
Britt Karin Pedersen vCard
Viksnes
Kristin Flåt
Enhetsleder
Servicetorget
38 13 72 00
Kristin Flåt Viksnes vCard
Aanensen
Ole Ronny Gimre
Ansatt
Skarpengland skole ans
Ole Ronny Gimre Aanensen vCard
Benitez
Anne Sofie E
Adjunkt m/opprykk
Skarpengland skole ans
Anne Sofie E Benitez vCard
Brovig
Liv
Ansatt
Skarpengland skole ans
Liv Brovig vCard
Byremo
Anne Kristine Lie
Ansatt
Skarpengland skole ans
Anne Kristine Lie Byremo vCard
Clausen
Eva
Barn og Ungdomsarbeider
Skarpengland skole ans
Eva Clausen vCard
Ekeberg
Even
Ansatt
Skarpengland skole ans
Even Ekeberg vCard
Ellingsberg
Simon
Assisterende rektor
Skarpengland skole ans
Simon Ellingsberg vCard
Endrerud
Cristhine
Ansatt
Skarpengland skole ans