Spyling av kommunale vannledninger i nedre Vennesla.
Nattspyling 23/4 - 25/4 fra kl. 21.00-04.00 på store hovedledninger. Dagspyling på mindre kommunale ledninger i uke 17 og 18 (ikke i helgen).

For Øvrebø og Hægeland blir det nattspyling 29/4 fra kl. 21.00 – 04.00.
Påfølgende dagspyling i uke 18.

Vannet blir under spyling grumset og delvis borte. Det vil være en fordel om den enkelte abonnent foretar en utspyling på sin private ute kran når vannet kommer tilbake.
Abonnenten bes ikke gå fra åpne kraner i angitt periode.

Enhet for teknisk forvaltning