Spyling av kommunale vannledninger i nedre Vennesla og Samkom

  • Nattspyling  2. – 3. mai, og 7. – 8. mai fra kl. 21.00 - 04.00 på store hovedledninger.

Dagspyling på mindre kommunale ledninger i uke 18 og 19 (ikke i helgen).
Vi starter på Grovane og arbeider oss nedover til Saga.

For Homstean, Øvrebø og Hægeland blir det

  • Nattspyling 8. mai fra kl. 21.00 – 04.00.
  • Påfølgende dagspyling i uke 19.

Vannet blir under spyling grumset og delvis borte. Det vil være en fordel om den enkelte abonnent foretar en utspyling på sin private ute kran når vannet kommer tilbake.
Abonnenten bes ikke gå fra åpne kraner i angitt periode.

Enhet for teknisk forvaltning