Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. november kl. 15:26

Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 - her kan du gi dine innspill

Les mer clear

Skole

Vennesla kommune har ansvar for grunnskoleopplæring for elever fra 1. til 10. årstrinn, voksenopplæring og kulturskole.

Kommunen har 8 grunnskoler. 6 barneskoler med elever fra 1. til 7. årstrinn, 1 kombinert skole med elever fra 1. til 10. årstrinn, og 1 ungdomsskole med elever fra 8. til 10. årstrinn.
En av barneskolene har egen avdeling for barn med store lærevansker, og ungdomsskolen har tilsvarende egen avdeling for ungdom med store lærevansker. I tillegg er en av skolene mottaksskole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Alle skolene er selvstendige driftsenheter med ansvar for pedagogisk drift, personal og økonomi.

I alt er det om lag 1850 elever i grunnskolene i Vennesla kommune.

Vennesla kommune har de siste 10 årene satset stort på å oppgradere skolebyggene til gode pedagogiske bygg. Selv om det fortsatt gjenstår oppgradering på noen skoler, er vi kommet langt med å tilby elevene gode læringsbygg.

Vennesla kommune har fokus på skoleutvikling i tråd med Opplæringsloven, Kunnskapsløftet, aktuelle Stortingsmeldinger og Regionplan Agder 2020. Vi samarbeider med Knutepunkt-kommunene om "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Vi har fire hovedområder det skal jobbes med i årene fremover:

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Inkluderende læringsmiljø
  • Samarbeid hjem/skole
  • Tydelig ledelse