Nettskog bistår Bane NOR med administrering av skogrydding langs jernbanen. Dette er planlagt vedlikeholdsarbeid som må pågå også søndager.

I perioden fra 27.10.17 til 15.12.17 vil skogrydding foregå på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Vennesla stasjon. Arbeidet vil pågå i tiden 0600-1900. Mesta som utførende entreprenør vil så langt det er mulig søke å legge arbeid på søndager til «grisgrendte» strøk for å begrense støyproblematikk ift. naboer. 

For øvrig ta gjerne kontakt med Jostein Egeli i Nettskog tlf 995 19 454 dersom det er behov for supplerende info.