Åpningstid fra kl 1400 - 1800.
Salg av vafler, is og kaffe.

Bommen.jpg