Bygg- og miljøutvalget har vedtatt i møte 7.6.2018, sak 43/18, med hjemmel i PBL § 12-10 å utlegge til offentlig ettersyn, reguleringsendring datert 8.2.2018, for Smååsane felt D, E, F, G, H, planid 2012006.

Endringen gjelder at noen felt får konsentrert bebyggelse med 4-mannsboliger/rekkehus i stedet for eneboliger.

Planforslaget kan ses her

Merknader til planen sendes innen 17.8.2018, til post@vennesla.kommune.no, merket 18/00751.