SveinSkisland
Rådmann Svein Skisland

Rådmann Svein Skisland har sammen med kommunalsjefene det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon.

Rådmannen har spesielt fokus på

  • Overordnet styring
  • Felles grunnlag for strategier, utviklingsområder og mål
  • Samarbeidsrelasjoner mot kommunale, regionale og statlige aktører
  • Oppfølging av drift og tjenesteutviklig
  • Rådmannen har fem kommunalsjefer som inngår i rådmannens lederteam

Kommunalsjef økonomi

Gerd Signe Eieland
Telefon 38 13 72 60 / 916 24 526

Kommunalsjef oppvekst

Steinar Harbo
Telefon 38 13 72 81 / 481 57 951

Kommunalsjef helse og omsorg

Ragnhild Bendiksen
Telefon 38 13 72 77 / 476 22 996

Kommunalsjef organisasjon

Heidi Engestøl
Telefon 38 13 72 16 / 970 22 614

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Aslak Wegge
Telefon 38 13 73 31 / 958 36 756