Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hunsøya bofellesskap

Hunsøya bofelleskap er et døgnbemannet botilbud til personer med ROP lidelser. Bofelleskapet har 5 leiligheter og 4 hybler. Botilbudet er døgnbemannet og tilbyr tjenester etter vedtak.  Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet.

Hjørnet dagsenter

Hjørnet dagsenter er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske plager

Tilbudet på Hjørnet dagsenter er med å bidra til mestring og utvikling i hverdagen gjennom ulike aktivitetstilbud og gruppetilbud for personer med psykiske plager.