Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postlister

Du vil her finne postliste fra og med 1. februar 2017. For eldre lister, se under.

Klikk her for å komme til tidligere journaler.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
11/02257-18
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
11/03256-16
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
11/04853-34
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
12/01397-12
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
12/01397-13
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
12/01856-47
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Vennesla og Iveland lensmannskontor (lokalt), NAV Vest-Agder, Sørlandet Sykehus HF, Avskjermet
13/02831-9
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
14/03108-21
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
15/01992-18
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
15/02259-10
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
15/02406-33
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Sparebanken Sør
16/00806-7
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Kristiansand Tingrett
16/01199-11
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
16/02183-8
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
16/02437-8
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
16/02839-16
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
16/02984-13
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Marnar Jordskifterett
16/03131-102
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Advokatfirmaet Lund & Co DA
17/00629-10
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/00700-6
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/00700-7
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/00700-8
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/00709-26
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/00784-32
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/00784-33
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet, Avskjermet, Avskjermet
17/01303-16
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/01520-20
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/01520-21
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/01520-22
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/01635-11
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/01726-9
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/01726-10
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/01772-36
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/02032-14
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/02032-15
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
17/03025-2
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Mesta AS
17/03041-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/04237-30
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Helene Skaugerud
17/04237-31
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Helene Skaugerud
17/04594-33
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
17/04741-19
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Terje Berntsen
17/04790-17
Dato: 21.09.2018 - Mottaker:
18/00004-638
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: aje@venneslatidende.no
18/00004-639
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: felicia@kommunal-rapport.no
18/00468-14
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Avskjermet
18/00663-13
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: VEF Entreprenør AS
18/00674-29
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/00674-30
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/00714-11
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/01008-7
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/01430-3
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Norges vassdrag- og energidirektorat - Region sør
18/01602-22
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Veiskiltkonsulenten AS
18/01602-23
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Aut. Maskinentreprenør Olav Martin Sørli AS
18/01646-5
Dato: 21.09.2018 - Mottaker:
18/01653-8
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Compilo AS
18/01675-7
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/01675-8
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/01721-8
Dato: 21.09.2018 - Mottaker:
18/01736-5
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Vennesla kirkelige fellesråd
18/01950-4
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Kristiansand Tingrett
18/02009-3
Dato: 21.09.2018 - Mottaker:
18/02129-12
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02129-13
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02204-2
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Barnevernstjenesten for Kristiansandregionen
18/02233-2
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Kjell Toralf Hægeland
18/02240-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Kunnskapsdepartementet
18/02241-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: NAV Tiltak Vest-Agder
18/02242-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: John Ingvar Abrahamsen
18/02243-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: John Ingvar Abrahamsen
18/02244-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: God Driv AS
18/02245-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02246-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02248-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Sweco Norge AS
18/02249-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Sweco Norge AS
18/02250-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02251-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02252-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
18/02253-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02254-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02255-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Avskjermet
18/02256-1
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Namsmannen i Vennesla og Iveland
18/02257-1
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Namsmannen i Vennesla og Iveland
18/02258-1
Dato: 21.09.2018 - Mottaker: Namsmannen i Vennesla og Iveland
18/02259-1
Dato: 21.09.2018 - Avsender: Fredrik Aulin Jansen