Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juli kl. 13:41

Svømmehall!

Åpning av svømmehallen etter ferien blir utsatt til tidligst 5 august istednefor tidligere dato 1 august

Les mer clear
error_outline
02. juli kl. 14:30

Ny hjemmeside

Vi jobber for tiden med ny hjemmeside. Vi beklager de ulempene det medfører.

Les mer clear

Politikk og organisasjon

Folkevalgtes rolle

Deres rolle som folkevalgt er mangesidig, men det viktigste er å ivareta.

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

I alle politiske gjøremål skal hensynet til gode helhetlige løsninger for alle kombineres med ivaretakelse av egne velger og ideologisk ståsted. Ingen lett oppgave. Politikk i stort handler om å sette sitt stempel på samfunnsutviklinga. 

Lokalpolitikk handler også om å prege framtida ut fra egne politiske visjoner, men også å finne gode løsninger i lokalsamfunnet som sikrer vekst og utvikling.

Det norske lokaldemokratiet bygger på fire sentrale verdier:

 • Frihet – til å gjøre lokale prioriteringer og finne lokale løsninger
 • Likhet – utøvelse av myndigheten innenfor rettstatens prinsipper
 • Demokrati – som egenverdi knyttet til deltakelse, åpenhet, nærhet og
  engasjement
 • Effektivitet – kommunene er mest effektive i løse en rekke offentlige oppgaver

Det er ikke mulig å lage noen håndbok for hvordan de folkevalgte skal kombinere de seks rollene med de fire krevende verdiene.