• Otraparken på Hunsøya- gnr/bnr 23/685, 692 m.fl., sist revidert 7.4.2017. Det er regulert for boliger, kjøpesenter, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, parkeringsanlegg, lager, bevertning med tilhørende trafikkområder, grønnstruktur og fellesarealer. 

Det ønskes innspill på hovedgrepet for bruk av arealene. Herunder kjøpesenter, omfang og plassering av bolig og næring, foreslått norm for veg/gate, grønnstruktur, lek osv.

Merknader til planen sendes innen 25.9.2017, til post@vennesla.kommune.no, merket 11/02335. 

Se dokumenter i saken ved å klikke her.

Plan- og utbyggingsleder