Almen kultur

Røyknes stasjon

Innenfor kulturområdet jobber vi med å gi kommunens innbyggere et best mulig aktivitet- og kulturtilbud. Dette gjelder både gjennom egne arrangement og ved tilskudd til frivillige lag og foreninger. For å gjøre dette best mulig, trenger vi tilbakemeldinger og samarbeid med dere.

Publisert
29.08.2012
Sist endret
22.03.2017

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19

Tjenestebeskrivelser

Relaterte artikler