Torhild Bransdal (Kristelig Folkeparti) har vært ordfører i Vennesla kommune siden 1999.

Ordføreren kan kontaktes på
tlf. 38 13 72 10 /982 99 701 eller på torhild.bransdal@vennesla.kommune.no.

Følg ordføreren på Facebook