Tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 1. januar 2018

Kommunene skal fra 1. januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer mv. Tilsynsplikten og den nye registreringsordning for salg av tobakksvarer mv. ble vedtatt i Stortinget den 21. juni 2017.  Kommunene skal ikke føre tilsyn med nettsalg og grossister.

Alle virksomheter som selger tobakk og tobakkssurrogater (f.eks. e-sigaretter) må registrere seg i Tobakksalgsregisteret innen 31. desember 2017. Registreringsplikten omfatter salgssteder og grossister - ikke netthandel

Hvor og når registerer man seg?

For å kunne fortsette å selge tobakk, må virksomheten registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen utgangen av 2017. Registreringen skjer på https://tbr.helsedirektoratet.no eller via Altinn.