Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 54, 4701 Vennesla
Besøksadresse: Senter for helse og velferd, Sentrumsvegen 41, Vennesla

Besøkstid

Mandag - fredag kl 1200-1400.
Enheten håndterer timeavtaler og brukersamtaler fra kl 0800-1530.

Enhetsleder

Rolf Velle - telefon 915 63 502