Mobilt team er et kommunalt lavterskeltilbud som bistår skolene med tilrettelegging for elever med atferd- og samspillproblematikk. I samarbeid med lærere jobber vi med observasjon, veiledning, og undervisning av elever og klasser.

Vi deltar i samarbeid mellom skole og hjem, og i tverretatlig samarbeid. Skoler, foresatte, PPT og andre kan kontakte oss. Henvendelser besvares innen en uke.