Venneslabrua er det store prosjektet hvor Vennesla kommune, NAV og Vennesla videregående skole/Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om å få flere gjennom skolegang og inn i arbeidslivet. Et skreddersydd opplegg for den enkelte og et helt unikt prosjekt. Nå lyses det ut tre stillinger til prosjektet. Det er snakk om både stillinger som krever høyere utdannelse, men vi er også på jakt etter folk med livserfaring og næringslivserfaring. Målet er å flytte penger fra NAV over i skolen, slik at flere ungdommer får hjelp til å få utdannelse og greie seg selv. Stortinget har bevilget 2,9 millioner til oppstart. 

Du kan søke HER

Du kan lese mer om prosjektet HER