Som pedagogiske samfunnsinstitusjoner må barnehagene være i endring og utvikling. Barnehagene skal være lærende organisasjoner slik at de er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitet i barnehagene avhenger av at personalet er sammensatt og innehar bred kompetanse.

Venneslabarnehagene har sammen utarbeidet en lokal, felles årsplan som er forpliktende for alle barnehagene, både private og kommunale. Planen danner et felles ståsted som skal sikre god kvalitet og grunnlag for videre kvalitetsutvikling. Hver barnehage har denne som utgangspunkt for sin egen årsplan/halvårsplaner.

Vennesla kommune driver en felles, bevisst kompetanseheving av alt barnehagepersonell ut fra statlige føringer..