Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering Lomtjønn - ROP boliger

Det varsles med hjemmel i pbl. § 12-8 oppstart av detaljregulering. Det varsles med hjemmel i pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning § 15 høring av planprogram. Det varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale med hjemmel i pbl. § 17-4.

Områderegulering Moseidmoen

Vennesla kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med områderegulering for Moseidmoen jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn.