Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juli kl. 13:41

Svømmehall!

Åpning av svømmehallen etter ferien blir utsatt til tidligst 5 august istednefor tidligere dato 1 august

Les mer clear
error_outline
02. juli kl. 14:30

Ny hjemmeside

Vi jobber for tiden med ny hjemmeside. Vi beklager de ulempene det medfører.

Les mer clear

Områderegulering Moseidmoen

Vennesla kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med områderegulering for Moseidmoen jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn. 

Skjermbilde

Fv 454 Engeland - melding om oppstart av planarbeid

Vennesla kommune kunngjør, i h.h.t. PBL § 12-8, oppstart av planarbeid med gang-sykkelveg langs sydsiden av fv 454, fra kryss med fv 57, Lolandsvegen til kryss ved Myrvegen (veg til Vaåsen).

Otraparken - detaljregulering til offentlig ettersyn

Bygg- og miljøutvalget har vedtatt i møte den 8.6.2017, Sak 44/17, med hjemmel i PBL § 12-11, å legge ut til 2. gangs offentlig ettersyn revidert forslag til detaljregulering, med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser for: