Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan 2011-2023

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatter viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.

Kommunestyret i Vennesla vedtok i møte 16. juni 2011 ny kommuneplan for Vennesla 2011-2023.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og av en arealdel. Arealdelen består av planbeskrivelse (Hefte 2A), planbestemmelser med retningslinjer til arealdel (Hefte 2B), konsekvensutredning av nye utbyggingsområder (Hefte 2C) og kommuneplankart. I tillegg er det utarbeidet oversiktsdokument for folkehelse (Vedleggshefte).