Hensikten med hospiteringen er

  • Øke forståelsen innen relevante fagområder
  • Øke forståelsen om det motsatte forvaltningsnivå
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløp

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt tre-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandets sykehus.

Hospiteringen gjennomføres i uke 11 og uke 42.

Hospiteringsprogram

Hva kan du forvente?

Som hospitant hos kan kan du lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogramet har som må å gi deg et lite innblikk i ulike enheters organsiering, hvordan samhandlingen foregår internt og eksternt og i tillegg til hva slags tjenester som tilbys.

Synes du dette høres interessant ut?

Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

Vi gleder oss til å møtes!

Mvh
Kommunalsjef for helse og omsorg