Helsestasjon for barn 0-5 år

- Hjemmebesøk
- Sped og småbarnsundersøkelser
- Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning individuelt og i gruppe
- Vaksinasjon
- Sosialt nettverksarbeid
- Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har ansvar for veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til innsatsområdene:

- ungdom, samliv og seksualitet
- Psykisk helse
- Somatisk helse
- Livsstil og helse
- Tverrfaglig samarbeid

Helsestasjonen har åpent kontor for ungdommer tirsdager fra kl. 15.00 - 16.30 (Stengt i skolens ferier)

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og ungdom fra 6-20 år  og deres familier. Skolehelsetjenesten har stengt i skolens ferier.

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.