Alle barn som er født i 2012 og bosatt i Vennesla kommune skal meldes inn til grunnskolen i januar 2018. Brev med informasjon sendes ut fra skolene i Vennesla i uke 2. Brevene sendes elektronisk, men dersom foresatte ikke har registrert digital postkasse, kommer brevet som vanlig i posten.

Frist for innmelding er 1. februar 2018.

Ta kontakt med skolen ved behov for hjelp.

Seksjon for oppvekst