Planarbeidet inngår i kommunens planstrategi, vedtatt i kst. 16.06.16.

Følgende eiendommer er innbefattet av varslet område: gnr/bnr 57/1,10; gnr/bnr 57/2,9; gnr/bnr 57/3; gnr/bnr 57/27. 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse for planarbeidet sendes skriftlig til post@vennesla.kommune.no innen 15.9.2017, merket 17/03564