Søknad

Foresatte må selv søke reduksjon på fastlagt skjema vedlagt dokumentasjon som er siste tilgjengelige skattemelding.

Det kan leveres ny søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du har plass i barnehage i Vennesla, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/er registrert i folkeregisteret.

Det må søkes for hvert barnehageår. Moderasjonen vil gjelde fra og med den første hele måneden etter søknadspunktet.

Hvilke inntekter skal regnes med

All skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Siste tilgjengelige skattemelding, evt. dokumentasjon for inntekt som ikke framkommer av denne, må vedlegges.

Hvis det ikke foreligger skattemelding, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV o.l. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntektsberegningen kan bli etterprøvd.

Søknad sendes elektronisk, om vedleggene ikke kan lastes opp, krysses det for at de ettersendes. De sendes da til Vennesla kommune, Postboks 25, 470 Vennesla. Søknaden vil ikke bli behandler før nødvendig dokumentasjon er innkommet, eventuelt etter purring.

Ved behov for ytterligere informasjon og eventuell hjelp med elektronisk søknad, kan henvendelse skje til kommunens servicetorg.