Frisklivsentralen i Vennesla har som hovedoppgave å stimulere og tilrettelegge for livsstilsendring innenfor fysisk aktivitet, kostholdsvaner og røykeslutt.

Personer kan bli henvist av helsepersonell, NAV eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ. Man trenger ikke å være syk eller ha en diagnose.

Frisklivssentralene samarbeider med andre aktører i kommunen; frivillige organisasjoner, private aktører samt tjenester i andre sektorer. Frisklivssentralen kan fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Frisklivssentralen arrangerer gå/trimgruppe tirsdag og torsdag kl. 10.00- 11.30. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Frisklivssentralen er bemannet tirsdager og torsdag vi kan treffes i kjelleren på Venneslatunet