Hva omfattes av ordningen?

Erstatningsordningen omfatter gjenstander som ikke dekkes av vanlige forsikringsordninger. Først og fremst veger og dyrka mark. 

Frist for å søke er seinest 3 måneder etter skadetidspunktet.

Hvordan søker du?

Tidligere henvendte de som var blitt utsatt for naturskader seg til lensmannen for å få bistand. Fra 01.01.2017 er dette endret.

Nå skal den skadelidte selv søke via et elektronisk søknadsskjema som finnes på Landbruksdirektoratets nettside www.naturskadeordningen.no. For å bruke søknadsskjemaet må du logge inn med elektronisk id.
Søknaden går til Landbruksdirektoratet for behandling. Normal behandlingstid er ca. 3 måneder.

Vedlagt søknaden skal det være overslag som beskriver kostnaden med gjenoppretting (kan innhentes fra lokal entreprenør eller sertifisert takstmann).  I tillegg må det vedlegges fotodokumentasjon/video og kart som markerer skadeområdet og eventuelt hvor vannet har kommet fra.

Mer informasjon

Informasjon om den nye loven om naturskadeerstatning finner du på nettsiden www.naturskadeordningen.no. Her er det mer informasjon om regelverket og søknadsprosess. 

Les også brosjyren  «Naturskader og erstatning»