VK BIL har avtale med CrossFit Hunsfoss om treningstime hver mandag kl. 16.00-17.00. Treningtimen er foreløpig gratis.

Vi har også redusert pris på medlemsskap til kr. 600,-.

Avtalen gjelder for 2018.