Koordinerende og helsefremmende enhet koordinerer utleie av boliger eid av kommunale boligstiftelser og av egne kommunale boliger. Boligene ligger spredt rundt i kommunen og består av eneboliger og to-, tre- og fire roms leiligheter.

Søknad om leie av boligene kan fås ved henvendelse til Servicetorget eller lastes ned fra vår hjemmeside. Boligtildeling skjer av et tverrfaglig tildelingsutvalg, ledet av koordinerende enhet.

Husleie for tildelte boliger varierer normalt fra kr 4500 til kr 9200 i måneden avhengig av boligens størrelse og beliggenhet