Vennesla kommunestyre har u møte 06.09.18, sak 42/18, men hjemmel i PBL ! 12-12, godkjent endring av reguleringsbestemmelser for gnr/bnr 13/1 - Bjortjønn leirduebane, planid 2011004, rev. 14.05.18.

Plandokumentene kan ses her

Vedtaket kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no merket 15/00219.