Bygg- og miljøutvalget har vedtatt i møte 09.05.2018, sak 32/18, med hjemmel i PBL §12-10 og 12-11 å utlegge til offentlig ettersyn - endring av reguleringsbestemmelser for gnr. 13, bnr. 1 - Bjortjønn leirduebane , planid 2011004, rev. 26.3.2018.

Endringen går ut på at skytetider kan begynnes kl. 12 i stedet for kl 16 på dager med tillatt skyting, og maks. 3 skytedager i løpet av en uke.

Dokumenter:

VenneslaJSFF-Bestemmelser rev. 14.5.2018

 

Merknader til planen sendes innen 30.7.2018, til post@vennesla.kommune.no, merket 15/00219 eller skjema under