• veg og fortau langs deler av Bjørkelivegen og Rakkestad, datert 26.05.2017, med bestemmelser datert 26.05.2017  

Dokumenter i saken kan ses i høyremenyen.

Merknader til planen sendes innen 4.8.2017, til post@vennesla.kommune.no, merket 15/00798 

Plan- og utbyggingsleder