Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juli kl. 13:41

Svømmehall!

Åpning av svømmehallen etter ferien blir utsatt til tidligst 5 august istednefor tidligere dato 1 august

Les mer clear
error_outline
02. juli kl. 14:30

Ny hjemmeside

Vi jobber for tiden med ny hjemmeside. Vi beklager de ulempene det medfører.

Les mer clear

Barneskole

Vennesla kommune har ansvar for grunnskoleopplæring for elever fra 1. til 10. årstrinn, voksenopplæring og kulturskole.

Kommunen har 8 grunnskoler. 6 barneskoler med elever fra 1. til 7. årstrinn, 1 kombinert skole med elever fra 1. til 10. årstrinn, og 1 ungdomsskole med elever fra 8. til 10. årstrinn.
En av barneskolene har egen avdeling for barn med store lærevansker, og ungdomsskolen har tilsvarende egen avdeling for ungdom med store lærevansker. I tillegg er en av skolene mottaksskole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Alle skolene er selvstendige driftsenheter med ansvar for pedagogisk drift, personal og økonomi.

I alt er det om lag 1850 elever i grunnskolene i Vennesla kommune.

Vennesla kommune har de siste 10 årene satset stort på å oppgradere skolebyggene til gode pedagogiske bygg. Selv om det fortsatt gjenstår oppgradering på noen skoler, er vi kommet langt med å tilby elevene gode læringsbygg.

Vennesla kommune har fokus på skoleutvikling i tråd med Opplæringsloven, Kunnskapsløftet, aktuelle Stortingsmeldinger og Regionplan Agder 2020. Vi samarbeider med Knutepunkt-kommunene om "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Vi har fire hovedområder det skal jobbes med i årene fremover:

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Inkluderende læringsmiljø
  • Samarbeid hjem/skole
  • Tydelig ledelse