Nærmiljøtilskudd

Nærmiljøtilskudd kan søkes av enkeltpersoner og foreninger i Vennesla. 

Informasjon og søknadsskjema klikk her.

Ytterligere informasjon ved enhetsleder for park og idrett Jürgen Orf, telefon 38 13 72 89, mobiltelefon 982 99 873.

Søknadsfrist 1. april 2017. 

Enhet for park og idrett

Publisert
17.02.2017
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1